Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:investeringsverwachting
53 resultaten voor keyword:investeringsverwachting

Pagina 1 van 3

Industrie verwacht 30 procent meer te investeren

Producenten verwachten in 2024 circa 30 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2023. Deze hoge verwachting heeft deels te maken met investeringen die al in 2023 in gebruik zouden...

Artikelen

Investeringsradar

Met de Investeringsradar kan de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen geanalyseerd worden.

Dashboards

Bedrijven minder positief over investeringen

De verwachtingen van ondernemers in de industrie en de dienstverlening voor de omvang van hun investeringen zijn in maart 2024 minder positief dan vorig jaar.

Artikelen

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Investeringen; verwachte groei en gerealiseerde groei Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Ondernemersvertrouwen onverminderd negatief in derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 uit op -8,3 en is daarmee nagenoeg hetzelfde als drie maanden eerder.

Artikelen

Industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren

In 2023 verwachten producenten 15 procent meer te investeren dan in 2022. Vooral raffinaderijen en de chemische industrie hebben positieve investeringsverwachtingen.

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Ondernemersvertrouwen stijgt in het eerste kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 toe van licht negatief naar positief (6,4). De stemmingsindicator steeg in alle bedrijfstakken, behalve in verhuur en...

Artikelen

Klein aantal bedrijven met langdurige problematische schulden

Minder dan 1 procent van de bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5 jaar nodig hebben om de schuldenlast...

Artikelen

Industrie verwacht in 2022 bijna een vijfde meer te investeren

In 2022 verwachten producenten bijna 20 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2021.

Artikelen

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Industrie verwacht 6 procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 in 6 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De stijging komt deels door uitstel van investeringen die eigenlijk voor 2020...

Artikelen

Industrie verwacht 3 procent minder te investeren in 2021

Nederlandse producenten verwachten in 2021 3 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020.

Artikelen

Industrie verwacht toch meer te investeren in 2019

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018.

Artikelen

Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

Hoogste aantal ondernemers sinds start van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2008 verwacht een toename van het personeel in het tweede kwartaal van 2018.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen op recordhoogte

Ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemers, op recordhoogte.

Artikelen

Producenten verwachten meer investeringen in 2018

Ondernemers in de industrie verwachten komend jaar 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa.

Artikelen

Ondernemers verwachten verdere groei in 2018

Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 groei van omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

De ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal van 2017

Artikelen

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

De stand van het ondernemersvertrouwen Nederland in het eerste kwartaal van 2017

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2017

Producenten verwachten in 2017 meer te gaan investeren dan in 2016.

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2015

In 2015 verwachten bedrijven in de industrie 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in het afgelopen jaar. Ruim 40 procent van investeerders in de industrie doen dit ter...

Artikelen

industrie verwacht meer te investeren

Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer verwachten te investeren dan in 2013.

Artikelen