Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:investeringsverwachting
45 resultaten voor keyword:investeringsverwachting

Pagina 1 van 2

Producenten verwachten meer investeringen in 2018

Ondernemers in de industrie verwachten komend jaar 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa.

Artikelen
Artikelen

Industrie verwacht toch meer te investeren in 2019

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018.

Artikelen
Artikelen

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

De stand van het ondernemersvertrouwen Nederland in het eerste kwartaal van 2017

Artikelen

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

De ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal van 2017

Artikelen

Investeringsradar

Met de Investeringsradar kan de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen geanalyseerd worden.

Dashboards

Verwachte effect corona op investeringen industrie

In deze tabel staan de resultaten van een enquête onder industriële ondernemers over de verwachte effecten van corona op hun investeringen in 2020 en 2021.

Cijfers

Investeringsverwachtingen voor 2000 en 2001

André Meurink (juli 2000)Bij de productie van goederen en diensten worden, naast onder andere arbeidskrachten en grondstoffen, ook bedrijfsgebouwen, machines, auto’s en andere materiële vaste activa...

Artikelen

Industrie verwacht 6 procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 in 6 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De stijging komt deels door uitstel van investeringen die eigenlijk voor 2020...

Artikelen

Herstel investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 14 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee zet het vorig jaar ingezette herstel van de investeringen door.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen stijgt in het eerste kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 toe van licht negatief naar positief (6,4). De stemmingsindicator steeg in alle bedrijfstakken, behalve in verhuur en...

Artikelen

Ondernemers verwachten verdere groei in 2018

Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 groei van omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2017

Producenten verwachten in 2017 meer te gaan investeren dan in 2016.

Artikelen

Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

Hoogste aantal ondernemers sinds start van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2008 verwacht een toename van het personeel in het tweede kwartaal van 2018.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen op recordhoogte

Ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemers, op recordhoogte.

Artikelen

Industrie verwacht in 2022 bijna een vijfde meer te investeren

In 2022 verwachten producenten bijna 20 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2021.

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2015

In 2015 verwachten bedrijven in de industrie 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in het afgelopen jaar. Ruim 40 procent van investeerders in de industrie doen dit ter...

Artikelen

Investeringsverwachtingen industrie 2000 en 2001

Petra Brocke (Maart 2001)In december 2000 is het meest recente najaarson-derzoek naar de investeringsverwachtingen van industriële ondernemers door het CBS afgesloten. Uit de analyse van de...

Artikelen

Flinke stijging investeringen 2005 verwacht

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 13 procent meer te investeren dan in 2004. Van de onderscheiden branches in de industrie verwacht alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie een...

Artikelen
Artikelen

Investeringen industrie in 2010 even hoog

Voor 2010 zijn de investeringsverwachtingen veel minder somber dan voor 2009. De ondernemers in de industrie denken dan 1 procent minder te investeren.

Artikelen
Artikelen

Industrie verwacht afname investeringen van 10 procent

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan vorig jaar.

Artikelen