Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder ongunstig

Volgens de Investeringsradar van augustus zijn de omstandigheden voor de investeringen iets minder ongunstig dan in juli. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden en twee verslechterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De jaar-op-jaarkrimp van de export was een stuk kleiner dan een maand eerder. Verder nam de bezettingsgraad in de industrie toe. Ook waren de ondernemers in de industrie minder negatief over hun orderpositie. De interbancaire rente was iets lager dan in de voorgaande maand. Daarentegen was de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder groter dan voorgaande maand en het consumentenvertrouwen iets negatiever.

Relevante links