Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen onveranderd

Volgens de Investeringsradar van mei 2019 zijn de omstandigheden voor de investeringen hetzelfde als in april. Ten opzichte van de Investeringsradar van april is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee verslechterden en twee veranderden niet. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie verbeterde. Ook het consumentenvertrouwen verbeterde een fractie. De ondernemers in de industrie waren echter minder positief over hun orderpositie. Ook de groei van de export was kleiner. De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder en de interbancaire rente veranderden niet.

Relevante links