Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van augustus 2019 zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in juli. Ten opzichte van de Investeringsradar van juli is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De ondernemers in de industrie waren minder positief over hun orderpositie. Ook het consumentenvertrouwen verslechterde. Daarentegen verbeterde de rente en was de groei van de export wat groter. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie bleef hetzelfde.

Relevante links