Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder ongunstig

Volgens de Investeringsradar van november zijn de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verbeterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De bezettingsgraad in de industrie nam toe. De jaar-op-jaarkrimp van de export sloeg om in een kleine groei. Het consumentenvertrouwen was minder negatief. Ondernemers in de industrie waren minder negatief over hun orderpositie. De interbancaire rente was iets lager dan in de voorgaande maand. De ontwikkeling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder bleef nagenoeg gelijk.

Relevante links