Investeringsradar

19-5-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van mei 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen gunstiger dan in april. Ten opzichte van de Investeringsradar van april is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, drie verslechterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De bezettingsgraad van de industrie nam toe. De stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was ook groter dan een maand eerder. Daarentegen verslechterde de groei van de export ten opzichte van een maand eerder. Verder daalde het consumentenvertrouwen en verslechterde het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille iets. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.