Investeringsradar

19-1-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van januari 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen een stuk gunstiger dan in december. Ten opzichte van de Investeringsradar van december is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

Er was er een stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis tegenover een daling in de voorgaande maand. Het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verbeterde ook. Verder verbeterde het consumentenvertrouwen een fractie. Ten slotte was de groei van de export op jaarbasis iets groter dan een maand eerder. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.