Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger dan in voorgaande maand

Volgens de Investeringsradar van januari zijn de omstandigheden voor de investeringen gunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verslechterden, een verbeterde en twee bleven gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De krimp van de goederenexport ten opzichte van een jaar eerder sloeg om in een groei. Het consumentenvertrouwen verslechterde echter opnieuw. Ook was het oordeel van ondernemers in de industrie over hun orderpositie minder positief. De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder en de interbancaire rente bleven nagenoeg gelijk. Van de bezettingsgraad was geen nieuwe informatie.

Relevante links