Investeringsradar

20-7-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen iets gunstiger

Volgens de Investeringsradar van juli 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets gunstiger dan in juni. Ten opzichte van de Investeringsradar van juni is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef nagenoeg gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

Het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie verbeterde. Daarnaast nam het consumentenvertrouwen iets toe en was de groei van de export van goederen iets groter dan een maand eerder. Hier staat tegenover dat de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis minder groot was dan voorgaande maand. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.