Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen iets gunstiger

Volgens de Investeringsradar van maart 2019 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets verbeterd ten opzichte van februari. Ten opzichte van de Investeringsradar van februari is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee indicatoren verslechterden en een veranderde niet. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder sloeg om in een stijging en de krimp van de export sloeg om in een groei. Hier staat tegenover dat het consumentenvertrouwen daalde en dat de ondernemers in de industrie iets minder positief waren over hun orderpositie. De interbancaire rente veranderde niet.

Relevante links