Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen ongeveer even ongunstig als voorgaande maand

Volgens de Investeringsradar van februari zijn de omstandigheden voor de investeringen ongeveer even ongunstig als een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, een verslechterde en twee bleven gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan in de voorgaande maand. Daarnaast steeg de bezettingsgraad van de industrie iets en waren ondernemers in de industrie wat minder negatief over hun orderpositie. Hier staat tegenover dat de groei van de goederenexport ten opzichte van een jaar eerder omsloeg in een krimp. Het consumentenvertrouwen en de interbancaire rente veranderden niet.

Relevante links