Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van juni zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in mei. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De jaar-op-jaarkrimp van de export was groter dan een maand eerder. De ondernemers in de industrie waren opnieuw negatiever over hun orderpositie. De rente was ook iets minder gunstig. Daarentegen was de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder kleiner en het consumentenvertrouwen minder negatief.

Relevante links