Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

 Omstandigheden investeringen verslechterd

Volgens de Investeringsradar van november zijn de omstandigheden voor de investeringen ongunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verslechterden, twee verbeterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De bezettingsgraad in de industrie daalde. De interbancaire rente steeg en de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan in de voorgaande maand. De ondernemers in de industrie waren minder positief over hun orderpositie. Het consumentenvertrouwen was echter iets minder negatief en de groei van de export was groter dan een maand eerder.

Relevante links