Investeringsradar

22-8-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van augustus 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen een stuk gunstiger dan in juli. Ten opzichte van de Investeringsradar van juli is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef nagenoeg gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De groei van de export van goederen was een stuk groter dan een maand eerder. Verder nam de bezettingsgraad van de industrie toe. Het consumentenvertrouwen verbeterde opnieuw iets. De stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was ook iets groter dan een maand eerder. Daarentegen verslechterde het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie een fractie. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.