Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder negatief

Volgens de Investeringsradar van maart zijn de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vier indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee verslechterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Het consumentenvertrouwen was opnieuw minder negatief. De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar was groter. Daarentegen waren de ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie en steeg de interbancaire rente. Er was geen nieuwe informatie over de bezettingsgraad in de industrie en de export goederen.

Relevante links