Investeringsradar

20-2-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen een fractie gunstiger

Volgens de Investeringsradar van februari 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen een fractie gunstiger dan in januari. Ten opzichte van de Investeringsradar van januari is van alle 6 indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. 

Het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verbeterde. De groei van de export op jaarbasis en de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis waren groter dan een maand eerder. Verder verbeterde het consumentenvertrouwen een fractie. Daarentegen verslechterde de bezettingsgraad van de industrie. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.