Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van september 2019 zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in augustus. Ten opzichte van de Investeringsradar van augustus is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Een indicator verbeterde en vier verslechterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan in de voorgaande maand. De groei van de export was iets kleiner en de ondernemers in de industrie waren minder positief over hun orderpositie. Ook het consumentenvertrouwen verslechterde. Daarentegen verbeterde de rente.

Relevante links