Investeringsradar

21-2-2018 16:40
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig in februari

Volgens de Investeringsradar van februari 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in januari 2018. Ten opzichte van de Investeringsradar van januari is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, drie verslechterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De groei van de export op jaarbasis was een stuk kleiner. Ook verslechterde het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie ten opzichte van voorgaande maand iets. Ook nam het consumentenvertrouwen een fractie af. De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was daarentegen groter dan een maand eerder. Ook de bezettingsgraad verbeterde iets. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.