Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen iets minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van november 2019 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets minder gunstig dan in oktober. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden en een verbeterde. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie verslechterde. De groei van de export was kleiner. Verder waren de ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie en verslechterde ook het consumentenvertrouwen. De rente, ten slotte, verslechterde ook. Daarentegen was de stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar groter.

Relevante links