Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen ongunstiger

Volgens de Investeringsradar van februari zijn de omstandigheden voor de investeringen ongunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verslechterden, vier verbeterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De bezettingsgraad in de industrie daalde. Ook was de stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder kleiner. Daarentegen was de jaar-op-jaarkrimp van de export goederen kleiner dan een maand eerder. Het oordeel van producenten over de orderpositie was minder negatief. Het consumentenvertrouwen was ook wat minder negatief en de interbancaire rente daalde iets.

Relevante links