Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van maart zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in februari. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verslechterden, een verbeterde en twee bleven gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder sloeg om in een daling en de export groeide jaar op jaar minder sterk. Daarentegen waren de ondernemers in de industrie positiever over hun orderpositie. Het consumentenvertrouwen en de rente, ten slotte, bleven nagenoeg gelijk.

Waarschijnlijk komt het effect van de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet tot uiting in het gemeten consumentenvertrouwen van maart doordat de meeste respondenten hebben gereageerd voordat de vergaande maatregelen ingingen.

Relevante links