Investeringsradar

20-4-2018 15:03
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig in april

Volgens de Investeringsradar van april 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan in maart 2018. Ten opzichte van de Investeringsradar van maart is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Een indicator verbeterde, drie verslechterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was kleiner dan een maand eerder. De groei van de export op jaarbasis was ook kleiner. Verder verslechterde het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie ten opzichte van voorgaande maand iets. Het consumentenvertrouwen nam daarentegen een fractie toe. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.