Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de investeringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig dan in voorgaande maand

Volgens de Investeringsradar van september zijn de omstandigheden voor de investeringen minder gunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan een maand eerder en ondernemers in de industrie waren iets positiever over hun orderpositie. Het consumentenvertrouwen was minder negatief. Daarentegen was de groei van de goederenexport ten opzichte van een jaar eerder kleiner dan in de voorgaande maand. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk. Van de bezettingsgraad was geen nieuwe informatie.

Relevante links