Investeringsradar

20-3-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen iets gunstiger

Volgens de Investeringsradar van maart 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets gunstiger dan in februari. Ten opzichte van de Investeringsradar van februari is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

Het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verbeterde voor de derde maand op rij. Daarnaast nam het consumentenvertrouwen toe en was de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis groter dan een maand eerder. De groei van de export was daarentegen iets kleiner dan een maand eerder. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.