Investeringsradar

21-12-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen blijven gelijk

Volgens de Investeringsradar van december 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen net zo gunstig als in november. Ten opzichte van de Investeringsradar van oktober is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

Het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie verbeterde ten opzichte van voorgaande maand. Verder is het consumentenvertrouwen verbeterd. De groei van de export op jaarbasis was daarentegen iets lager. Ook was de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis kleiner dan een maand eerder. De interbancaire rente bleef nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.