Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen iets gunstiger

Volgens de Investeringsradar van september 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen wat gunstiger dan in augustus. Twee indicatoren verslechterden, een verbeterde en twee veranderden niet. Ten opzichte van de Investeringsradar van juli is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De krimp van de goederenexport sloeg om in groei. De ondernemers in de industrie waren echter iets minder optimistisch over hun orderpositie. Ook daalde het consumentenvertrouwen iets. De interbancaire rente veranderde niet en de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder was ongeveer even groot als in de voorgaande maand.

Toelichting investeringsradar.