Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen minder gunstig

Volgens de Investeringsradar van oktober 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen wat minder gunstig dan in september. Twee indicatoren verslechterden, een verbeterde en twee veranderden niet. Ten opzichte van de Investeringsradar van september is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De groei van de goederenexport jaar op jaar verbeterde. Daarentegen was de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder kleiner. Ook daalde het consumentenvertrouwen. De interbancaire rente en het oordeel van de ondernemers in de industrie over de orderpositie veranderden niet.

Toelichting investeringsradar.