Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van december 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen gunstiger dan in november. Twee indicatoren verbeterden, een verslechterde en twee veranderden niet. Ten opzichte van de Investeringsradar van november is van vijf van de zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De jaar-op-jaar groei van de export was hoger dan een maand eerder. Verder verbeterde het oordeel van de ondernemers in de industrie over de orderpositie een fractie. Daarentegen nam het consumentenvertrouwen opnieuw af. De ontwikkeling van de koerswaarde ten opzichte van een jaar eerder en de interbancaire rente veranderden niet.

Toelichting investeringsradar.