Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van juni 2018 zijn de omstandigheden voor de investeringen gunstiger dan in mei. Twee indicatoren verbeterden, een verslechterde en twee veranderden niet. Ten opzichte van de Investeringsradar van mei is van vijf van de zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De groei van de export was een stuk groter dan een maand eerder. Verder waren de ondernemers in de industrie positiever over hun orderpositie. Daarentegen was de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder kleiner dan in de voorgaande maand. De interbancaire rente en het consumentenvertrouwen bleven gelijk.

Toelichting investeringsradar.