Investeringsradar

20-10-2017 06:30
De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden investeringen gunstiger

Volgens de Investeringsradar van oktober 2017 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets gunstiger dan in september. Ten opzichte van de Investeringsradar van september is van vijf van de zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden en drie bleven nagenoeg gelijk. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was groter dan een maand eerder. De groei van de export op jaarbasis was ook iets groter. Het consumentenvertrouwen, het oordeel van de ondernemers in de industrie over hun orderpositie en de interbancaire rente bleven nagenoeg gelijk.

Toelichting investeringsradar.