Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

© Hollandse Hoogte
Van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 21 procent in het tweede kwartaal meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Bij 20 procent van de bedrijven worden de bedrijfsactiviteiten belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op 14,2. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Voor het tweede kwartaal verwacht 25,8 procent van de bedrijven meer personeel aan te trekken. Bij 5,0 procent daarentegen voorziet men een krimp van het personeelsbestand. Per saldo verwacht dus 20,8 procent van de ondernemers meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief gestemd over de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

In de bouw verwachten de meeste bedrijven meer personeel aan te trekken. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo 31,9 procent van de ondernemers in de bouw een groter personeelsbestand.

Verwachte ontwikkeling personeelssterkte niet-financieel bedrijfsleven (Saldo % positieve en negatieve antwoorden)
 Verwachte personeelssterkte
'08 IV-1,1
2009 I-21
2009 II-21,9
2009 III-22,3
2009 IV-15,7
2010 I-13
2010 II-2,9
2010 III-3,4
2010 IV1,8
2011 I-2,9
2011 II3,7
2011 III2,1
2011 IV-8,2
2012 I-10,5
2012 II-8,2
2012 III-15,2
2012 IV-17,5
2013 I-19,7
2013 II-12,6
2013 III-14,6
2013 IV-15,5
2014 I-13,3
2014 II-2,4
2014 III-5,3
2014 IV-5,3
2015 I-6,1
2015 II3,1
2015 III2,3
2015 IV3
2016 I1
2016 II8,4
2016 III5,9
2016 IV5,7
2017 I8,7
2017 II16,2
2017 III14,9
2017 IV14,6
2018 I16,4
2018 II20,8
Bron: CBS, Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Belemmeringen door personeelstekort verder toegenomen

Bedrijven hebben meer personeel nodig. Bij 20 procent van de ondernemers wordt het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door personeelstekort.

Belemmering door tekort aan arbeidskrachten (% bedrijven)
 Tekort aan arbeidskrachten
2008 IV19,4
2009 I6,9
2009 II3,4
2009 III3,3
2009 IV7,8
2010 I2
2010 II2,1
2010 III2,5
2010 IV5,4
2011 I2,2
2011 II3
2011 III3,6
2011 IV3,5
2012 I3,7
2012 II3,9
2012 III4,2
2012 IV4,1
2013 I2,7
2013 II2,8
2013 III2,5
2013 IV3,1
2014 I2,5
2014 II2,8
2014 III3,3
2014 IV3,7
2015 I2,7
2015 II3,1
2015 III4,3
2015 IV5,3
2016 I4,6
2016 II5,4
2016 III6,7
2016 IV8,3
2017 I8,7
2017 II10,4
2017 III15,6
2017 IV16,5
2018 I18,4
2018 II20
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Grootste personeelstekort in zakelijke dienstverlening

Onder zakelijke dienstverleners is het tekort aan arbeidskrachten het grootst: 31,9 procent van de ondernemers wordt erdoor belemmerd. Ook in de sectoren informatie en communicatie, vervoer en opslag alsmede de autohandel en -reparatie is het tekort bovengemiddeld.
Bedrijven in de delfstoffenwinning worden het minst gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten (8,8 procent).

Belemmering door tekort aan arbeidskrachten, tweede kwartaal 2018 (% bedrijven)
 Tekort aan arbeidskrachten
Niet-financieel
bedrijfsleven
20,0
Zakelijke dienstverlening31,9
Informatie en communicatie29,6
Vervoer en opslag26,2
Autohandel en -reparatie22,5
Horeca19,8
Bouwnijverheid18,6
Industrie16,9
Verhuur en handel
onroerend goed
14,5
Groothandel13,1
Landbouw11,5
Detailhandel10,4
Delfstoffenwinning8,8
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemersvertrouwen lager

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het tweede kwartaal uitgekomen op 14,2. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland bijna vier punten lager dan een kwartaal eerder. Vorig kwartaal bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde gemeten sinds de start van de waarneming in 2008. Nog steeds ligt het vertrouwen in de meeste branches op een hoog niveau. In de detailhandel verslechterde de indicator echter van 14,8 in het eerste kwartaal naar 2,4 in het tweede kwartaal door minder positieve signalen over zowel de gerealiseerde als verwachte omzet. Alleen in delfstoffenwinning komt het ondernemersvertrouwen na een daling negatief uit op -13,9.

Ondernemersvertrouwen Nederland
 Ondernemersvertrouwen
2008 IV-7
2009 I-24,3
2009 II-29,7
2009 III-23,5
2009 IV-13,5
2010 I-7,1
2010 II0,5
2010 III3,4
2010 IV6,1
2011 I7,2
2011 II10,1
2011 III3,2
2011 IV-4,4
2012 I-6,3
2012 II-6,8
2012 III-8,6
2012 IV-9,2
2013 I-10,7
2013 II-11,7
2013 III-8,7
2013 IV-2,7
2014 I1,6
2014 II4,7
2014 III2,9
2014 IV4,9
2015 I5,6
2015 II5,4
2015 III8,7
2015 IV7,4
2016 I9,3
2016 II8,8
2016 III7,9
2016 IV9,2
2017 I14,7
2017 II15,5
2017 III15,9
2017 IV13,4
2018 I18,1
2018 II14,2

Dit is een gezamenlijke publicatie van: 

Logo ondernemersvertouwen