Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

© Hollandse Hoogte
Van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 21 procent in het tweede kwartaal meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Bij 20 procent van de bedrijven worden de bedrijfsactiviteiten belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op 14,2. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Voor het tweede kwartaal verwacht 25,8 procent van de bedrijven meer personeel aan te trekken. Bij 5,0 procent daarentegen voorziet men een krimp van het personeelsbestand. Per saldo verwacht dus 20,8 procent van de ondernemers meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief gestemd over de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

In de bouw verwachten de meeste bedrijven meer personeel aan te trekken. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo 31,9 procent van de ondernemers in de bouw een groter personeelsbestand.

Verwachte ontwikkeling personeelssterkte niet-financieel bedrijfsleven
   Verwachte personeelssterkte (Saldo % positieve en negatieve antwoorden)
'08IV-1,1
2009I-21
2009II-21,9
2009III-22,3
2009IV-15,7
2010I-13
2010II-2,9
2010III-3,4
2010IV1,8
2011I-2,9
2011II3,7
2011III2,1
2011IV-8,2
2012I-10,5
2012II-8,2
2012III-15,2
2012IV-17,5
2013I-19,7
2013II-12,6
2013III-14,6
2013IV-15,5
2014I-13,3
2014II-2,4
2014III-5,3
2014IV-5,3
2015I-6,1
2015II3,1
2015III2,3
2015IV3
2016I1
2016II8,4
2016III5,9
2016IV5,7
2017I8,7
2017II16,2
2017III14,9
2017IV14,6
2018I16,4
2018II20,8
Bron: CBS, Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Belemmeringen door personeelstekort verder toegenomen

Bedrijven hebben meer personeel nodig. Bij 20 procent van de ondernemers wordt het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door personeelstekort.

Belemmering door tekort aan arbeidskrachten
   Tekort aan arbeidskrachten (% bedrijven)
2008IV19,4
2009I6,9
2009II3,4
2009III3,3
2009IV7,8
2010I2
2010II2,1
2010III2,5
2010IV5,4
2011I2,2
2011II3
2011III3,6
2011IV3,5
2012I3,7
2012II3,9
2012III4,2
2012IV4,1
2013I2,7
2013II2,8
2013III2,5
2013IV3,1
2014I2,5
2014II2,8
2014III3,3
2014IV3,7
2015I2,7
2015II3,1
2015III4,3
2015IV5,3
2016I4,6
2016II5,4
2016III6,7
2016IV8,3
2017I8,7
2017II10,4
2017III15,6
2017IV16,5
2018I18,4
2018II20
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Grootste personeelstekort in zakelijke dienstverlening

Onder zakelijke dienstverleners is het tekort aan arbeidskrachten het grootst: 31,9 procent van de ondernemers wordt erdoor belemmerd. Ook in de sectoren informatie en communicatie, vervoer en opslag alsmede de autohandel en -reparatie is het tekort bovengemiddeld.
Bedrijven in de delfstoffenwinning worden het minst gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten (8,8 procent).

Belemmering door tekort aan arbeidskrachten, tweede kwartaal 2018
 Tekort aan arbeidskrachten (% bedrijven)
Niet-financieel
bedrijfsleven
20,0
Zakelijke dienstverlening31,9
Informatie en communicatie29,6
Vervoer en opslag26,2
Autohandel en -reparatie22,5
Horeca19,8
Bouwnijverheid18,6
Industrie16,9
Verhuur en handel
onroerend goed
14,5
Groothandel13,1
Landbouw11,5
Detailhandel10,4
Delfstoffenwinning8,8
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemersvertrouwen lager

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het tweede kwartaal uitgekomen op 14,2. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland bijna vier punten lager dan een kwartaal eerder. Vorig kwartaal bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde gemeten sinds de start van de waarneming in 2008. Nog steeds ligt het vertrouwen in de meeste branches op een hoog niveau. In de detailhandel verslechterde de indicator echter van 14,8 in het eerste kwartaal naar 2,4 in het tweede kwartaal door minder positieve signalen over zowel de gerealiseerde als verwachte omzet. Alleen in delfstoffenwinning komt het ondernemersvertrouwen na een daling negatief uit op -13,9.

Ondernemersvertrouwen Nederland
   Ondernemersvertrouwen
2008IV-7
2009I-24,3
2009II-29,7
2009III-23,5
2009IV-13,5
2010I-7,1
2010II0,5
2010III3,4
2010IV6,1
2011I7,2
2011II10,1
2011III3,2
2011IV-4,4
2012I-6,3
2012II-6,8
2012III-8,6
2012IV-9,2
2013I-10,7
2013II-11,7
2013III-8,7
2013IV-2,7
2014I1,6
2014II4,7
2014III2,9
2014IV4,9
2015I5,6
2015II5,4
2015III8,7
2015IV7,4
2016I9,3
2016II8,8
2016III7,9
2016IV9,2
2017I14,7
2017II15,5
2017III15,9
2017IV13,4
2018I18,1
2018II14,2

Dit is een gezamenlijke publicatie van: 

Logo ondernemersvertouwen