Industrie verwacht meer te investeren in 2015

© ANP

In 2015 verwachten bedrijven in de industrie 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in het afgelopen jaar. Ruim 40 procent van investeerders in de industrie doen dit ter vervanging van bestaande vaste activa. Daarnaast heeft 30 procent van de investeerder in 2015 een uitbreiding gepland. Verhoging van de efficiency of andere redenen worden minder vaak aangegrepen om te investeren. Dit heeft CBS bekendgemaakt.

Investeringsverwachting meeste bedrijven onveranderd

Dat er meer geïnvesteerd wordt door bedrijven in de industrie wil niet zeggen dat dit geldt voor alle bedrijven in deze sector. Het grootste deel van de bedrijven in de industriee (62 procent) verwacht aan het begin van het tweede kwartaal in 2015 dat hun investeringen dit jaar gelijk blijven aan die in 2014 en 20 procent verwacht meer te investeren. Bijna 18 procent van de bedrijven verwacht echter dat hun investeringen in materiële vaste activa dit jaar lager zijn dan vorig jaar.

Industrie iets dynamischer

Bedrijven in de industrie zijn dit jaar ongeveer even optimistisch over hun investeringsverwachting als gemiddeld genomen over alle bedrijfstakken. Van alle Nederlandse bedrijven verwacht namelijk 66 procent dat hun investeringen gelijk blijven dit jaar. Bij 18 procent van de bedrijven in Nederland verwacht men meer te zullen investeren in 2015 en 16 procent verwacht een daling. De investeringenverwachtingen in de industrie zijn dus iets dynamischer dan gemiddeld genomen in Nederland.

Verwachte investeringensontwikkeling bedrijven tweede kwartaal, 2015 t.o.v. 2014

De verwachtingen van de Nederlandse bedrijven lijken aardig uit te komen. Het volume van de werkelijke investeringen in materiele vaste activa (van bedrijven en overheid) is in het eerste kwartaal van 2015 met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: StatLine