Ondernemersvertrouwen op recordhoogte

© ANP
Het vertrouwen van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven komt aan het begin van het eerste kwartaal van 2018 uit op 18,1, de hoogste waarde sinds de start van de metingen in 2008. Ondernemend Nederland is positief over de werkgelegenheid, maar ervaart wel belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Per saldo verbeterde de winstgevendheid bij ruim 17 procent van de bedrijven. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is het grootst onder bouwbedrijven, gevolgd door groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening. In alle branches is het ondernemersvertrouwen positief en verbeterde het ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Eerder berichtte het CBS al dat het vertrouwen onder de ondernemers in de industrie in januari zelfs het hoogste niveau bereikte sinds 1985, toen de waarneming in die branche startte.

Ondernemersvertrouwen Nederland
   Ondernemersvertrouwen
'08IV-7
2009I-24,3
2009II-29,7
2009III-23,5
2009IV-13,5
2010I-7,1
2010II0,5
2010III3,4
2010IV6,1
2011I7,2
2011II10,1
2011III3,2
2011IV-4,4
2012I-6,3
2012II-6,8
2012III-8,6
2012IV-9,2
2013I-10,7
2013II-11,7
2013III-8,7
2013IV-2,7
2014I1,6
2014II4,7
2014III2,9
2014IV4,9
2015I5,6
2015II5,4
2015III8,7
2015IV7,4
2016I9,3
2016II8,8
2016III7,9
2016IV9,2
2017I14,7
2017II15,5
2017III15,9
2017IV13,4
'18I18,1

Meer werkgelegenheid

In het vierde kwartaal van 2017 had 27 procent van de bedrijven meer personeel in dienst dan een kwartaal eerder. Bij 10 procent van de bedrijven, daarentegen, was het personeelsbestand kleiner. De verwachtingen voor de eerste maanden van 2018 zijn ook gunstig. Bij per saldo 16 procent van de bedrijven zal de werkgelegenheid naar verwachting groeien. Het percentage bedrijven dat per saldo verwacht meer personeel aan te nemen is met 35 procent het grootst in de bouwsector.

Een tekort aan gekwalificeerd personeel blijkt echter voor veel bedrijven in toenemende mate een belemmering. Aan het begin van 2018 gaf 18 procent van de bedrijven aan dat de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten belemmerd wordt door een tekort aan arbeidskrachten. Begin 2016 was dat nog bij slechts 5 procent van de bedrijven het geval. Sindsdien is de groep die belemmeringen ondervindt onafgebroken gestegen. Uitzendbureaus en bedrijven in de IT dienstverlening worden het meest belemmerd door een tekort aan personeel; respectievelijk 58 en 42 procent.

Belemmering door tekort aan arbeidskrachten, eerste kwartaal 2018
 Tekort aan arbeidskrachten (% bedrijven)
Niet-financieel
bedrijfsleven
18,4
Informatie en communicatie31,4
Zakelijke dienstverlening29,9
Autohandel en -reparatie21,9
Vervoer en opslag21,1
Bouwnijverheid18,3
Horeca17,4
Industrie14,8
Verhuur en handel
onroerend goed
13,5
Groothandel11,1
Detailhandel8,7
Delfstoffenwinning3,8
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Winstgevendheid verbeterd

Bij 26 procent van de bedrijven verbeterde de winstgevendheid in de laatste drie maanden van 2017. Niet eerder, sinds de start van de meting in 2008, gaven zoveel bedrijven aan dat de winstgevendheid verbeterde. Het aantal bedrijven dat de winstgevendheid zag afnemen was met 8 procent niet eerder zo klein. In nagenoeg alle sectoren was er sprake van een verbetering. Binnen de sector informatie en communicatie zagen per saldo de meeste bedrijven de winstgevendheid verbeteren, gevolgd door de zakelijke dienstverleners, groothandelaren en bouwbedrijven.

Winstgevendheid niet-financieel bedrijfsleven
   Winstgevendheid (Saldo % positieve en negatieve antwoorden)
'08III-14
'08IV-30
2009I-38,2
2009II-33,5
2009III-21,9
2009IV-10,7
2010I-12,7
2010II-0,8
2010III-0,6
2010IV3,2
2011I-6,1
2011II-2,9
2011III-16,9
2011IV-13,1
2012I-20
2012II-22,6
2012III-24,5
2012IV-18,6
2013I-30,7
2013II-15,5
2013III-11,8
2013IV-2,8
2014I-5,8
2014II-2,9
2014III-4,5
2014IV3,2
2015I-2,9
2015II7
2015III3
2015IV11,2
2016I2,3
2016II6,9
2016III5,8
2016IV15
2017I7,8
2017II11,3
2017III9,4
2017IV17,3
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Dit is een gezamenlijke publicatie van: 

Logo ondernemersvertouwen