Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. Het ondernemersvertrouwen bereikt daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008. Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn positief. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemersvertrouwen informatie- en communicatiesector en delfstoffenwinning verbetert

Ondernemers in de sector informatie en communicatie (uitgeverijen, media en ICT-bedrijven) zijn met een ondernemersvertrouwen van 23,4 een stuk positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren.

Ook het ondernemersvertrouwen in de delfstoffenwinning is verbeterd ten opzichte van de achterliggende vijf kwartalen. Desondanks is de vertrouwensindicator in deze sector met -2,8 nog negatief.

Nagenoeg alle sectoren positief

Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming. Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector het hoogst van alle sectoren. Nu is het ondernemersvertrouwen 34,7. Daarmee is de vertrouwensindicator in de bouwsector, die al relatief hoog was, opnieuw verbeterd. Ook in de groothandel is het vertrouwen relatief groot.

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstak
 Eerste kwartaal 2017Tweede kwartaal 2017
Bouwnijverheid27,234,7
Groothandel25,227,4
Informatie en communicatie11,523,4
Horeca14,919,8
Zakelijke dienstverlening17,816,6
Verhuur en handel onroerend goed19,610,4
Autohandel en -reparatie2,79,1
Detailhandel129
Industrie68,3
Vervoer en opslag8,17,4
Delfstoffenwinning-14,6-2,6

Meer werkgelegenheid verwacht

Het aantal ondernemers dat uitbreiding van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte ruim 8 procent van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid.

In de bouw verwachten per saldo de meeste ondernemers een toename van de personeelssterkte: bijna 32 procent. Op de delfstoffenwinning na wordt in elke sector een groei van het aantal personeelsleden verwacht.

Op de Staat van het MKB wordt het ondernemersvertrouwen specifiek voor het MKB gepubliceerd.

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

Logo ondernemersvertouwen