Industrie verwacht 3 procent minder te investeren in 2021

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Nederlandse producenten verwachten in 2021 3 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. Bijna een derde van de industriële ondernemers is door de coronacrisis negatiever over de verwachte investeringen in 2021. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden. Dit zijn vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen, zoals grond, woningen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, apparatuur en vervoermiddelen. Voor 39 procent van de industriële ondernemers is het vervangen van verouderde materiële vaste activa het belangrijkste doel van investeringen in 2021. De meest recente cijfers over gerealiseerde investeringen gaan over 2019, toen producenten 12,1 miljard euro investeerden. Industriële ondernemers gaven in het najaar van 2020 aan dat de investeringen in 2020 naar verwachting 11 procent lager zullen uitkomen dan in 2019.

Ondernemers in de meeste grote industriële branches verwachten in 2021 een relatief grote verandering in hun investeringen ten opzichte van 2020, vooral in de raffinaderijen en chemie (-11 procent) en de metaalindustrie (-7 procent). Dit zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie.

Er zijn ook branches waar producenten een toename in investeringen verwachten voor 2021, terwijl de investeringsverwachtingen in 2020 negatief waren. Zo gaan producenten uit de transportmiddelenindustrie ervan uit dat ze 38 procent meer investeren in 2021. Ook ondernemers uit de textielindustrie en de papier- en grafische industrie zijn duidelijk positiever ingesteld voor 2021. Zij verwachten namelijk in 2021 respectievelijk 12 procent en 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan het jaar ervoor.

Investeringsverwachtingen industrie
Branche2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Industrie totaal-3-11
Raffinaderijen en chemie-11-3
Metaalindustrie-7-17
Voedings- en
genotmiddelenindustrie
-2-1
Overige industrie en
reparatie
2-44
Bouwmaterialenindustrie2-10
Houtindustrie5-21
Elektrotechnische en
machine-industrie
6-13
Papier- en grafische industrie8-14
Textiel-, kleding- en
lederindustrie
12-23
Transportmiddelenindustrie38-28

Bijna een op drie producenten verwacht negatieve invloed van corona op investeringen

31 procent van de producenten verwacht dat corona een (heel) negatieve invloed heeft op de investeringen in 2021. Vooral de producenten in de houtindustrie en de transportmiddelenindustrie geven dit aan. Circa 36 procent van de industriële ondernemers geven aan dat de coronapandemie de investeringen voor het lopende jaar naar verwachting negatief zal beïnvloeden. Iets minder producenten zijn dus negatief over de impact van corona op hun investeringen in 2021 dan op die van 2020.

De meeste bedrijven in de industrie (circa 65 procent) geven aan dat corona vrijwel geen invloed heeft op de investeringen voor 2021. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om geplande investeringen door te schuiven naar 2021 in de hoop dat het economisch perspectief dan gunstiger is.

Verwachte effect corona op investeringen industrie
 2020 (% bedrijven)2021 (% bedrijven)
Heel negatief117
Negatief2525
Neutraal6064
Positief33
Heel positief21

Investeringsverwachtingen tijdens de coronacrisis neerwaarts bijgesteld

De investeringsverwachtingen van industriële ondernemers voor 2020 zijn tijdens de coronacrisis aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Bij het peilmoment in het najaar van 2019 verwachtten producenten eind 2020 onderaan de streep 2 procent minder te investeren vergeleken met 2019. Afgelopen voorjaar – tijdens de eerste maanden in de coronacrisis – verwachtten de producenten echter 11 procent minder te investeren in 2020. Ook bij de meest recente meting in het najaar van 2020 verwachtten de producenten over 2020 uit te komen op 11 procent minder investeringen.

Investeringsverwachtingen industrie 2020 t.o.v. 2019
PeriodeVerwachte investeringen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Najaar 2019-2
Voorjaar 2020-11
Najaar 2020-11