Industrie verwacht meer te investeren in 2017

© ANP
Ondernemers in de industrie verwachten in 2017 zo’n 13 procent meer te investeren in bijvoorbeeld gebouwen en machines die hetzelfde jaar nog in gebruik worden genomen. De chemische industrie voorziet de grootste toename voor komend jaar ten opzichte van 2016, in de papierindustrie zijn de vooruitzichten minder positief. Dat meldt CBS.

De industrie verwacht bovendien aan het einde van dit jaar 4 procent meer geld te hebben geïnvesteerd in materiële vaste activa die dit jaar in gebruik genomen is dan in 2015. Toen investeerden de bedrijven in de industrie samen ruim 8 miljard euro.

Producenten in de chemiesector verwachten volgend jaar 65 procent meer te besteden aan activa voor direct gebruik. Deze stijging volgt wel op een verwachte daling van de investeringen van 25 procent in 2016. Bij de papierindustrie is het beeld juist andersom: na een verwachte toename van 85 procent in 2016, wordt voor volgend jaar een daling van 29 procent voorzien. Dat is de sterkste daling in de gehele industrie.

Over het algemeen is te zien dat de verwachte investeringen toenemen als ze het voorgaande jaar zijn afgenomen en omgekeerd. De verwachte toename is voor 2017 echter vrijwel altijd groter dan de verwachte afname voor 2016.

Investeringsverwachtingen industrie
 20162017
Totaal413
Papierindustrie85-29
Chemische industrie-2565

Bestemmingen

In de industrie gaat 43 procent van de investeringen in 2016 naar de vervanging van bestaande vaste activa. Daarnaast gaat 33 procent naar uitbreidingen. In verhoging van de efficiency of andere zaken wordt minder vaak geïnvesteerd.

Voor 2017 wijkt dit beeld niet veel af. De grootste verschillen liggen ook hier bij de papierindustrie en de chemische industrie. De papierindustrie verwacht dat de meeste investeringen in 2016 naar uitbreiding gaan (50 procent) en in 2017 verwacht deze industrie veel te vervangen (47 procent). De chemische industrie investeert in 2016 zo’n 60 procent in vervanging. In 2017 gaan uitbreiding en efficiency belangrijker worden.

Totaalbeeld

In november meldde CBS al dat de stemming van de ondernemers in de gehele economie overwegend positief is. Ook in de industrie is dat optimisme dus te zien. Toch is er een kanttekening bij de goede voornemens te plaatsen: het saldo positief gestemde producenten ten opzichte van de negatief gestemde producenten voor 2017 lag met 7,3 procent lager dan voor 2016 (12 procent).

Dat de verwachting is dat de investeringen toch toenemen, is te verklaren doordat de chemische industrie van plan is in 2017 behoorlijk te investeren in een aantal grootschalige projecten. De chemische industrie is een relatief klein deel van de totale industrie in aantallen bedrijven, maar heeft tegelijkertijd relatief veel geld tot haar beschikking door de aanwezigheid van een aantal grote multinationals.