Industrie verwacht toch meer te investeren in 2019

© Hollandse Hoogte

Erratum:

In de eerdere versie van dit bericht waren abusievelijke de oudere (voorlopige) cijfers over 2016 gebruikt. Bij de publicatie van vandaag zijn de cijfers van 2016 echter bijgesteld en definitief gemaakt. De tekst en de eerste 2 grafieken zijn hier op aangepast. Het betreft de jaar op jaar ontwikkeling van 2015 op 2016 en 2016 op 2017 en het jaarcijfer 2016 in miljarden euro’s.
Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018. In 2017 is er voor bijna 9 miljard euro geïnvesteerd in de industrie, waarvan het grootste deel in machines. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen van de industrie en cijfers over investeringen van het bedrijfsleven in 2017.

In de vorige meting van de investeringsverwachtingen, in het najaar van 2018, werd nog een daling van 7 procent verwacht voor 2019. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De door producenten nu verwachte stijging van de investeringen in 2019 is toe te schrijven aan enkele grootschalige investeringen die uiteindelijk niet meer in 2018 in gebruik genomen zijn, maar in 2019. De realisatie van de industriële investeringen in 2018 zal daardoor waarschijnlijk ook lager uitvallen dan de in de vorige meting verwachte toename van 44 procent.

Nederlandse bedrijven in de industrie investeerden bijna 9 miljard euro in 2017, 9 procent meer dan in 2016. In 2016 waren de investeringen in de industrie met 1 procent gedaald ten opzichte van 2015.

Investeringen Nederlandse industrie
 Realisatie (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)Verwachting (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
20198
201844
20179
2016-1
201513
20144

Bedrijven investeerden bijna 52 miljard euro in 2017

In totaal investeerden Nederlandse bedrijven in 2017 bijna 52 miljard euro. Dat is bijna 10 procent meer dan in 2016 en ook meer dan in 2015, toen het totaal voor het eerst boven de 50 miljard euro uitkwam. In 2017 was het aandeel van de investeringen door de industrie meer dan een zesde van de totale investeringen in materiële vaste activa.

Investeringen door Nederlandse bedrijven
 Industrie (mld euro) Overige Nederlandse bedrijven (mld euro)
20136,9239,46
20147,2138,93
20158,1142,55
20168,0639,13
20178,8043,05

Industrie investeerde vooral in machines

In de industrie werd in 2017 veruit het meest geïnvesteerd in machines (bijna 68 procent). Bedrijfsgebouwen vormden het tweede investeringsdoel (15 procent). Bedrijven in de industrie investeerden in 2017 relatief weinig in vervoermiddelen (4 procent) en het minst in grond-, weg- en waterbouw (GWW, minder dan 1 procent).

De overige Nederlandse bedrijven investeerden in 2017 het meest in vervoermiddelen (32 procent). Ook werd er veel geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en woningen (27 procent) en machines (17 procent).

Investeringen Nederlands bedrijfsleven, 2017
 Grond (%)Bedrijfsgebouwen (%)Grond-, weg- en waterbouw (%)Vervoersmiddelen (%)Machines (%)Computers (%)Overig (%)
Industrie2,115,30,94,367,83,66,1
Overige bedrijven2,527,09,931,816,74,77,4