Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:huisarts
33 resultaten voor keyword:huisarts

Pagina 1 van 2

Huisartsenpraktijken in de omgeving

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Inwoners van Nederland gingen in 2008 gemiddeld 2,8 keer naar de huisarts. Degenen die de dichtstbijzijnde huisarts kozen, hoefden voor dit doktersbezoek meestal...

Artikelen

Huisartsen in Amsterdam

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Amsterdammers woonden in 2007 gemiddeld een halve kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts vandaan. Van de 90 buurten waarover informatie bekend was, was in 60...

Artikelen

Ongeveer drie kwart bezoekt jaarlijks huisarts en tandarts

Ruim zeven op de tien Nederlanders komen jaarlijks wel eens bij de huisarts en bijna acht op de tien bezoeken minstens eenmaal per jaar de tandarts.

Artikelen

Verwijzingen huisartsen en medisch specialisten ‘13-‘14

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

Cijfers

Huisarts vaker vrouw en gemiddeld jonger

Van de 13,7 duizend huisartsen was het overgrote deel werkzaam in een praktijk. Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde van 42,4 procent in 2013 naar 39,6 procent in 2018.

Artikelen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

Door coronamaatregelen lag een deel van de zorg in 2020 een tijdje stil en gingen veel afspraken met een medische zorgverlener niet door. Welke mensen hebben hun zorgafspraak uitgesteld, welke mensen...

Publicaties

Huisarts voor meeste mensen dichtbij huis

Voor de meeste mensen is de huisartsenpraktijk dichtbij. De afstand over de weg naar een huisartsenpost is groter.

Artikelen
Artikelen

Nederlanders tevreden over arts en fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Ook over de andere...

Artikelen

Ruim 1 op 5 vraagt herhaalrecept online aan

Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts.

Artikelen

Oudere met lager inkomen krijgt vaker bezoek van huisarts thuis

Ongeveer negen op de tien 75-plussers hadden in 2008 minstens eenmaal contact met de eigen huisarts.

Artikelen

Trends in consultaties huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in consultaties van huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Het percentage...

Artikelen

Inkomen als sociaaleconomische indicator van medisch zorggebruik bij ouderen

Hoe lager het inkomen, hoe meer ouderen de huisarts en specialist raadplegen.

Artikelen

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 stonden 348 duizend zorgverleners in het BIG-register. Bijna 26 duizend waren niet werkzaam en hadden een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen

Artikelen

Huisarts in 2019 gemiddeld op 1 kilometer afstand

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpolikliniek gemiddeld 4,8 kilometer. Een apotheek ligt gemiddeld op 1,2...

Artikelen

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen.

Artikelen

Diabetespatiënt is vaak wat ouder, man en te zwaar

In 2009 had 4 procent van de Nederlanders diabetes. Onder hen bevinden zich meer ouderen, meer mannen en meer mensen met overgewicht dan onder niet-diabetici.

Artikelen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken.

Artikelen

Verschil ziekenhuisopnamen mannen en vrouwen voor COPD verdwenen

In 1995 kwamen meer mannen dan vrouwen in het ziekenhuis terecht voor chronische longziekten (COPD). Sindsdien is dit verschil geleidelijk afgenomen en inmiddels verdwenen.

Artikelen

Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019

Nabijheid van ziekenhuizen en buitenpoliklinieken in 2014 en 2019, uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2019

Cijfers