Meer Nederlanders naar alternatieve genezer

In 2007 bezocht 7 procent van de Nederlanders een alternatieve genezer, zoals een homeopaat, acupuncturist, natuurgeneeskundige, magnetiseur of paranormaal genezer. Inclusief de eigen huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, is dit percentage zelfs 11. Ter vergelijking: in 1981 bezocht nog maar 4 procent van de Nederlanders een alternatieve genezer.

Vooral personen van middelbare leeftijd (45–65 jaar) bezoeken de alternatieve genezer, jongeren en 65-plussers doen dit minder vaak. Vrouwen gaan vaker dan mannen: het afgelopen jaar bezocht 5 procent van de mannen en 9 procent van de vrouwen de alternatieve genezer.

Bezoek aan alternatieve genezers

90130g1

Bron:  StatLine, Gebruik medische voorzieningen