Auteur: Jacqueline van Beuningen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Over deze publicatie

In 2018 heeft 45 procent van de volwassenen, die de mogelijkheid hadden, wel eens een herhaalrecept via internet aangevraagd en iets minder dan een derde maakte wel eens online een afspraak met de huisarts. Van degenen die dit niet deden, was bijna twee derde bereid om dit te doen als het mogelijk was. Vier op de tien zouden vragen willen stellen via mail of de website van de huisartspraktijk. Daarnaast hadden acht op de tien volwassenen van het Landelijk Schakelpunt (LSP) gehoord. Zes op de tien die ermee bekend waren, hebben toestemming gegeven om gegevens te delen via dit platform, 14 procent heeft geen toestemming gegeven of is hier niet om gevraagd en het overige kwart wist niet meer of zij hebben toegestemd. De groep die toestemming heeft geweigerd, maakte zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en onvoldoende gegevensbeveiliging.