Ongeveer drie kwart bezoekt jaarlijks huisarts en tandarts

Ruim zeven op de tien Nederlanders komen jaarlijks wel eens bij de huisarts en bijna acht op de tien bezoeken minstens eenmaal per jaar de tandarts.

Ouderen en kleine kinderen meest naar huisarts

In 2012 bezochten ongeveer 12 miljoen mensen één of meer keren de huisarts. Van de 75-plussers zag ruim 80 procent minstens eenmaal de huisarts. Ook kinderen onder de 4 jaar komen relatief veel bij de dokter. Jongeren van 4 tot 16 jaar hebben het minst vaak contact met de huisarts. De Nederlander bezoekt de huisarts gemiddeld iets meer dan 4 maal per jaar.
Als rekening wordt gehouden met de vergrijzing is het aantal personen dat minimaal één keer per jaar de huisarts bezoekt licht gedaald sinds 2002.

Aandeel personen dat minstens eenmaal huisarts heeft bezocht, 2012

Aandeel personen dat minstens eenmaal huisarts heeft bezocht, 2012

Meer vrouwen dan mannen naar huisarts

Vrouwen (77 procent) komen meer bij de huisarts dan mannen (66 procent). Dit heeft voor een deel te maken met de gemiddeld oudere leeftijd van vrouwen in ons land. Daarnaast spelen vrouwspecifieke klachten rond baarmoeder, borsten, zwangerschap en anticonceptie een rol. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het grootst bij de 16- tot 40-jarigen. In deze leeftijdsgroep heeft ruim drie kwart van de vrouwen minstens eenmaal contact met de huisarts gehad, tegenover zes op de tien mannen. Niet alleen gaan er meer vrouwen naar de huisarts, ze gaan ook vaker dan mannen (respectievelijk 4,9 en 3,4 maal per jaar).

Meestal voor controle naar tandarts

Ook de tandarts wordt regelmatig bezocht: ruim drie kwart van de bevolking gaat minstens eenmaal per jaar. Dit aandeel is sinds het begin van deze eeuw nauwelijks veranderd. In totaal werd de tandarts in 2012 ruim 38 miljoen maal geconsulteerd. Bij bijna twee derde hiervan ging het om een periodieke controle van het gebit. Bij het overige deel ging het om uitgebreidere behandelingen zoals het verwijderen van tandsteen, het vullen of trekken van tanden of kiezen of het maken van een kroon of brug.

Aandeel personen dat minstens eenmaal de tandarts heeft bezocht, 2012

Aandeel personen dat minstens eenmaal de tandarts heeft bezocht, 2012

Ook meer vrouwen dan mannen naar tandarts

Er blijken iets meer vrouwen dan mannen naar de tandarts te gaan, vooral in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De meeste kinderen gaan vanaf 4-jarige leeftijd regelmatig naar de tandarts. Pas vanaf 55-jarige leeftijd neemt het tandartsbezoek terug, van de 75-plussers ziet slechts 45 procent de tandarts. Dit komt vooral doordat op oudere leeftijd meer mensen een kunstgebit krijgen.

Christianne Hupkens en Henk Swinkels

Bron: