Eén op de vijf Nederlanders naar fysiotherapeut

In 2008 bezocht ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ten minste één keer de fysiotherapeut. Van de vrouwen ging bijna 23 procent, van de mannen 16 procent. Het percentage is het hoogst bij vrouwen van 65 jaar of ouder. Het aantal bezoeken is de laatste decennia snel toegenomen. In 1981 bezocht nog geen 7 procent van de bevolking de fysiotherapeut. Het aandeel is de laatste 26 jaar dus bijna verdrievoudigd.

De laatste jaren is het percentage bezoekers aan de fysiotherapeut relatief sterk toegenomen. Een mogelijke verklaring voor de sterke stijging vanaf 2006 is het feit dat mensen geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig hebben voor bezoek aan de fysiotherapeut.

Personen met contact fysiotherapeut afgelopen jaar, 1981-2008

Personen met contact fysiotherapeut afgelopen jaar, 1981-2008

Bron: StatLine, Gebruik Medische voorzieningen