Driekwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelt zich gezond

© ANP

Drie op de vier personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland voelen zich gezond. Zestig procent van de bevolking heeft overgewicht. Driekwart van de mensen heeft in het afgelopen jaar minimaal één keer contact gehad met de huisarts. Ruim de helft heeft de tandarts bezocht.

Mannen gezonder dan vrouwen

Ruim 70 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder op Bonaire beoordeelt de eigen gezondheid als goed of heel goed in 2013. Op Sint-Eustatius en Saba voelt ruim 80 procent van de bevolking zich gezond.

Aandeel personen in Caribisch Nederland met een goede ervaren gezondheid, 2013

Aandeel personen in Caribisch Nederland met een goede ervaren gezondheid, 2013

Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen en jongeren zijn positiever over hun gezondheid dan ouderen. Hoogopgeleiden beoordelen hun gezondheid gunstiger dan laagopgeleiden.

Ouderen en laagopgeleiden hebben vaker overgewicht

Zes op de tien inwoners  (15 jaar of ouder) van Bonaire hebben overgewicht in 2013. Bij ruim een derde van de bevolking gaat het om matig overgewicht en bij ruim een kwart om ernstig overgewicht. Op Sint-Eustatius heeft bijna 30 procent van de inwoners matig overgewicht en heeft 30 procent ernstig overgewicht. Op Saba liggen de percentages iets hoger: 30 procent heeft matig overgewicht en een derde heeft ernstig overgewicht.

Aandeel personen in Caribisch Nederland met matig en ernstig overgewicht, 2013

Aandeel personen in Caribisch Nederland met matig en ernstig overgewicht, 2013

Op Bonaire hebben mannen vaker dan vrouwen matig overgewicht, terwijl vrouwen er juist vaker ernstig overgewicht hebben. Op Sint-Eustatius en Saba zijn er geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de mate van overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij ouderen dan bij jongeren, maar vooral de 45- tot 65-jarigen hebben hiermee te maken. Van hen kampt ruim 70 procent met overgewicht. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben vaker overgewicht dan hoogopgeleiden.

Ouderen gaan vaker naar de huisarts en jongeren vaker naar de tandarts

Op Bonaire heeft bijna 80 procent van de mensen van 15 jaar of ouder het afgelopen jaar minimaal één keer de huisarts geraadpleegd. Op Sint-Eustatius en Saba is dat ruim 70 procent. Vrouwen en ouderen hebben vaker contact gehad met de huisarts dan mannen en jongeren.

Huisarts- en tandartsbezoek in Caribisch Nederland, 2013

Huisarts- en tandartsbezoek in Caribisch Nederland, 2013

De helft van de inwoners van Sint-Eustatius en Saba heeft het afgelopen jaar minstens één keer de tandarts bezocht. Op Bonaire heeft ruim de helft van de bevolking contact gehad met de tandarts. Op Bonaire en Saba gaan meer vrouwen dan mannen naar de tandarts. Op Sint-Eustatius bezoeken evenveel vrouwen als mannen de tandarts. Jongeren gaan vaker naar de tandarts dan ouderen. Zes op de tien 15- tot 25-jarigen hebben contact gehad met de tandarts. Dit aandeel zakt naar vier op de tien bij de 65-plussers.

Huisarts- en tandartsbezoek in Caribisch Nederland naar leeftijd, 2013

Huisarts- en tandartsbezoek in Caribisch Nederland naar leeftijd, 2013

Christianne Hupkens en Rianne Kloosterman

Bronnen: