Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Eind 2018 stonden 348 duizend zorgverleners in het BIG-register. Bijna 26 duizend van hen zijn niet werkzaam en hadden bijvoorbeeld een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen. Van hen is 84 procent verpleegkundige of arts. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) is verlopen per 1 januari 2018, mogen sinds maart 2020 weer aan de slag in de zorg, mits zij nog voldoende vaardig zijn. Dit bericht gaat over medisch geschoolden met een geldige BIG-registratie die in 2018 niet werkzaam waren.

Onder de geregistreerde zorgverleners waren 209 duizend verpleegkundigen en 67 duizend artsen in 2018. Onder deze beroepen zijn de meeste personen te vinden die buiten de zorg actief zijn of niet werkzaam zijn. Vanwege onder andere pensionering, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid waren 17,6 duizend verpleegkundigen (68 procent van de niet werkzamen) en 3,9 duizend artsen (15 procent) niet werkzaam.

Geregistreerde zorgverleners, 2018*
categories1Werkzaam in de zorg of zorgverwante sectoren (x 1 000 personen)Werkzaam buiten de zorg (x 1 000 personen)Niet werkzaam (x 1 000 personen)
Verpleegkundigen183,97,517,6
Artsen59,23,63,9
Fysiotherapeuten313,22,5
GZ-psychologen13,510,6
Tandartsen90,50,5
Apothekers4,50,60,3
Psychotherapeuten4,20,30,2
Verloskundigen40,20,3

Verpleegkundigen relatief vaak niet werkzaam

Het aandeel verpleegkundigen dat niet werkte, was in 2018 met 8,4 procent het hoogst van alle BIG-geregistreerde beroepen, gevolgd door fysiotherapeuten (6,7 procent). Geregistreerde artsen waren naar verhouding minder vaak niet werkzaam dan de meeste andere bevoegde zorgverleners.

Geregistreerde artsen en verpleegkundigen, niet werkzaam, 2018*
 Niet werkzaam (% )
Artsen5,8
Verpleegkundigen8,4
Totaal BIG geregistreerde beroepen7,4

Overgrote deel niet-werkzame verpleegkundigen 55 jaar of ouder

Ruim driekwart van de niet werkzame verpleegkundigen was 55 jaar of ouder in 2018. Dit zijn deels personen in de pensioengerechtigde leeftijd, waarvan normaliter een deel wegvalt uit het BIG-register bij een volgende herregistratie. In 2014 was dit effect van herregistratie voor het eerst duidelijk zichtbaar. Eind 2014 waren er in totaal 86 duizend minder geregistreerde verpleegkundigen dan eind 2013, 57 procent van deze uitval was 55 jaar of ouder.

Niet werkzame artsen zijn relatief vaker van jongere leeftijd: 43 procent van hen was in 2018 45 jaar of jonger. Dit is grotendeels het effect van de herregistratie van (basis)artsen begin 2018. In 2017 was dat aandeel 10 procent. Van het totaal aantal artsen onder de 45 jaar was 4,5 procent niet werkzaam in 2018. Onder verpleegkundigen was dit aandeel 2,9 procent.

Een deel van de niet werkzamen zal niet meer kunnen terugkeren in hun oude beroep. Een aanwijzing daarvoor is het aantal medisch geschoolden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2018 had circa 10 procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als voornaamste inkomensbron.

Geregistreerde artsen en verpleegkundigen, niet werkzaam, 2018*
 Artsen (% )Verpleegkundigen (% )Totaal BIG geregistreerde beroepen (% )
65 jaar of ouder3845,743,7
60 tot 65 jaar10,323,420
55 tot 60 jaar3,57,97
50 tot 55 jaar2,64,24
45 tot 50 jaar3,23,13,2
40 tot 45 jaar4,92,83,5
35 tot 40 jaar7,13,44,4
30 tot 35 jaar143,45,7
25 tot 30 jaar15,53,25,9
Jonger dan 25 jaar12,92,6