EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

© Hollandse Hoogte
In dit artikel worden de mogelijkheden tot, het gebruik van, en de opvattingen over eHealth van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder besproken. In het eerste deel wordt ingegaan op een aantal eHealth-toepassingen. Het tweede deel gaat in op een specifieke toepassing van eHealth, namelijk het Landelijk SchakelPunt.

In 2018 heeft 45 procent van de volwassenen, die de mogelijkheid hadden, wel eens een herhaalrecept via internet aangevraagd en iets minder dan een derde maakte
wel eens online een afspraak met de huisarts. Van degenen die dit niet deden, was bijna twee derde bereid om dit te doen als het mogelijk zou zijn. Vier op de tien zouden
vragen over medische klachten willen stellen via mail of de website van de huisartspraktijk.

Acht op de tien volwassenen hebben van het Landelijk Schakelpunt (LSP) gehoord. Daarvan heeft 60 procent toestemming gegeven om gegevens te delen via dit platform, 14 procent heeft geen toestemming gegeven of is hier niet om gevraagd en het overige kwart wist niet meer of zij hebben toegestemd. De groep die toestemming heeft geweigerd, maakte zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en onvoldoende gegevensbeveiliging.