Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:flora
65 resultaten voor keyword:flora

Pagina 1 van 3

Toename areaal boomkwekerijgewassen zet door

De oppervlakte in Nederland waarop bomen, struiken en vaste planten worden gekweekt is sinds 2000 met een derde toegenomen tot bijna 17 duizend hectare in 2008. De toename begon ongeveer 25 jaar...

Artikelen

The definition of a job and the flow approach to the labour market; a sensitivity analysis for the Netherlands

Measurement of labour market flows depends on three major aspects of the job definition, namely (i) the size of the job; (ii) the length of the job, and (iii) whether in accordance to national...

Artikelen

Geen rozengeur in de bloementeelt, meer tomaten uit de kas

De kasteelt van bloemen, planten en groenten is voor het vijfde jaar op rij gekrompen. Rozenkwekers hebben het ’t zwaarst: het areaal rozen is in 2014 met bijna 20 procent gedaald. Toenemende...

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2013

In dit rapport worden de meetdoelen per meetprogramma gepresenteerd en wordt de haalbaarheid van de doelen beoordeeld. Zo ontstaat een beeld van de verscheidenheid aan meetdoelen waarvoor het NEM...

Publicaties

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken over 2011 van de meetprogramma’s die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit betreft zowel de rapportage over de Landelijke...

Publicaties

Lawaaiige twieners

Het twieneronderzoek van de Nederlandse Stichting voor Statistiek (1967) leerde vooral dat jongeren veel geld hadden en dat geld ook graag wilden uitgeven. Opmerkelijk detail: twee van de drie 16-...

Artikelen
Artikelen

Uitvoer en wederuitvoer per product(groep), 2009

In de tabel staan cijfers over de totale uitvoer, de uitvoer van het Nederlands product en de wederuitvoer voor bijna honderd verschillende productgroepen. Bij ruim 57 procent van de totale...

Cijfers

Meetprogramma's voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2014

In dit jaarlijks verschijnende rapport wordt beschreven in hoeverre de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) de gestelde meetdoelen weten te behalen. In het NEM werken...

Publicaties

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties

Landelijk Verspreidingsonderzoek 2009

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Publicaties

Meetprogramma's voor flora en fauna in 2010. Kwaliteitsrapportage NEM

In dit rapport zijn de eerder verschenen rapporten Landelijke natuurmeetnetten van het NEM en Landelijk Verspreidingsonderzoek samengevoegd en geactualiseerd.

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Slechte oogst aardappelen en uien

De aardappeloogst zal in 2006 uitkomen op 4,3 miljard kilo. Dit is 5 procent lager dan in 2005 en bereikt daarmee het laagste niveau sinds 1998.

Artikelen

Sterfterisico en welstand

In de 19de eeuw wist men het al: de armsten onder de bevolking planten zich sneller voort dan de rijken. Het was voor velen een reden tot zorg. Nader onderzoek leerde dat de grotere vruchtbaarheid...

Artikelen
Artikelen

Minder kenmerkende plantensoorten op heide en in open duinen

De vegetatie in open natuurgebieden is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Het aantal kenmerkende plantensoorten op de heide is tussen 1999 en 2020 met 5 procent afgenomen, en in open duinen...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 37

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Prijzen, Bevolking, Arbeidsmarkt en Financiële instellingen en markten. Dit is de gecorrigeerde versie met de aangepaste tabel Verdeling van de...

Artikelen

Vleermuizen gaan vooruit

Met de vleermuizenpopulaties in ons land gaat het goed. Van de 8 soorten die worden geteld, nemen de aantallen allemaal toe.

Artikelen

Exportwaarde bloemen en planten 7 procent lager

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen