Landbouwexport onder druk

© ANP

In de eerste vier maanden van dit jaar lag de waarde van landbouwexport 2,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de exportwaarde van zuivel, vee en vlees is gedaald. Verder kromp de landbouwexport naar Rusland met bijna  40 procent. De totale export naar Rusland halveerde. In de jaren 1996-2014 noteerde de export van landbouwproducten vrijwel ieder jaar een record. Dit maakt CBS bekend.

Export veehouderijproducten fors in de min

De exportwaarde van zuivel, vee en vlees heeft in de eerste periode van 2015 relatief fors ingeleverd. De zuivelexport lag in de eerste vier maanden van 2015 bijna 8,5 procent lager dan een jaar eerder en deze export van vee en vlees daalde met ruim 4,5 procent. Ook voor vrijwel alle andere exportproducten in de landbouw lag de exportwaarde lager. Alleen de exportwaarde van overige voedingsmiddelen (zoals margarine, ketchup, pasta, etc. ) en vis lag hoger.

Ontwikkeling landbouwexport eerste vier maanden 2014 en 2015

Ook exportwaarde tuinbouwproducten daalt

In de eerste vier maanden van 2015 daalde de exportwaarde van bloemen en planten met 2,8 procent. Dit betekent dat er voor 108 miljoen euro minder is verkocht in het buitenland. De bloemenexport bedroeg hiermee 3,8 miljard euro. De exportwaarde van groenten en fruit kromp in diezelfde periode met 2,5 procent (-120 miljoen euro). Dit resulteerde in een exportwaarde van 4,6 miljard euro gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar.

Landbouwexport in de eerste vier maanden van 2014 en 2015

 

Russische boycot

De lagere exportwaarde van landbouwproducten hangt deels samen met Russische boycot van landbouwproducten. De waarde van de landbouwexport naar Rusland lag in de eerste vier maanden van dit jaar een kleine 40 procent lager ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een deel van de exportmarkt weggevallen.

Ook liggen de prijzen van verschillende landbouwproducten (zoals melk, kaas en varkens) momenteel beduidend lager dan een jaar eerder. Dit heeft effect op de exportwaarde van landbouwproducten. 

Bron:
StatLine