Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

6-1-2017 02:00
Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. Dit meldt CBS.

De Nederlandse flora kent vele exoten, plantensoorten die hier oorspronkelijk niet voorkwamen maar door toedoen van mensen zijn ingevoerd en zich in het wild weten te handhaven. Een deel van deze uitheemse soorten is invasief. Dat wil zeggen dat ze zich snel vermeerderen.
Gemiddeld komt een invasieve exoot tegenwoordig in ruim 160 kilometerhokken voor. Tot midden jaren negentig was dat in nog geen 30 kilometerhokken.

Verspreiding van invasieve uitheemse plantensoorten
DataWaarde
Alle soorten18.7
Waterplanten6.4
Terrestrische planten28.7

Sterke verspreiding uitheemse waterplanten

Vooral de verspreiding van invasieve waterplanten is de laatste decennia toegenomen. Deze planten kunnen zo sterk woekeren dat ze het doorstromen van watergangen belemmeren; hierdoor veroorzaken ze economische schade.
Zo hebben waterschappen problemen met grote waternavel, parelvederkruid en watercrassula, die zich sterk hebben verbreid in stilstaande en langzaam stromende wateren. Het voorkomen van grote waternavel is sinds 1990 met een factor 150 toegenomen. Parelvederkruid komt in 2016 ongeveer 12 keer zoveel voor als in 1990.

Voorkomen van twee soorten invasieve waterplanten
DataWaarde
1990100
199187
199271
199358
199481
1995688
19962160
19972889
19981982
19993639
20007704
20016363
20029028
20037337
20048364
200512489
20067709
200713804
200815903
200911151
20109786
20116776
20126300
20135824
201411304
201515365
201615352

Invasieve planten op het land

De toename van de verspreiding van invasieve plantensoorten op het droge (terrestrische plantensoorten) is over het algemeen minder sterk dan die van uitheemse waterplanten. Onder de invasieve terrestrische soorten zijn gele maskerbloem en Canadese kornoelje bekende woekeraars. De verspreiding van beide soorten is sinds 1990 toegenomen.

Voorkomen van twee soorten invasieve terrestrische planten
DataWaarde
1990100
1991197
199262
199390
1994164
1995348
1996192
1997604
1998505
1999678
20001057
20011095
20021627
2003982
20041111
2005832
2006996
20071483
20081602
20091259
20101136
20111521
20122117
20131127
20141052
20151313
20161386

Bronnen