Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

© Hollandse Hoogte
Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. Dit meldt CBS.

De Nederlandse flora kent vele exoten, plantensoorten die hier oorspronkelijk niet voorkwamen maar door toedoen van mensen zijn ingevoerd en zich in het wild weten te handhaven. Een deel van deze uitheemse soorten is invasief. Dat wil zeggen dat ze zich snel vermeerderen.
Gemiddeld komt een invasieve exoot tegenwoordig in ruim 160 kilometerhokken voor. Tot midden jaren negentig was dat in nog geen 30 kilometerhokken.

Verspreiding van invasieve uitheemse plantensoorten
 Voor 19971997-20062007-2016
Alle soorten18,757,8161
Waterplanten6,452,2160
Terrestrische planten28,762,3162

Sterke verspreiding uitheemse waterplanten

Vooral de verspreiding van invasieve waterplanten is de laatste decennia toegenomen. Deze planten kunnen zo sterk woekeren dat ze het doorstromen van watergangen belemmeren; hierdoor veroorzaken ze economische schade.
Zo hebben waterschappen problemen met grote waternavel, parelvederkruid en watercrassula, die zich sterk hebben verbreid in stilstaande en langzaam stromende wateren. Het voorkomen van grote waternavel is sinds 1990 met een factor 150 toegenomen. Parelvederkruid komt in 2016 ongeveer 12 keer zoveel voor als in 1990.

Voorkomen van twee soorten invasieve waterplanten
 Grote waternavelParelvederkruid
1990100100
19918712
19927110
199358199
199481134
1995688149
19962160104
19972889350
19981982220
19993639519
20007704767
20016363555
200290281003
20037337785
20048364673
200512489592
20067709496
2007138041356
2008159031080
200911151994
201097861210
201167761044
20126300988
20135824631
201411304649
201515365790
2016153521202

Invasieve planten op het land

De toename van de verspreiding van invasieve plantensoorten op het droge (terrestrische plantensoorten) is over het algemeen minder sterk dan die van uitheemse waterplanten. Onder de invasieve terrestrische soorten zijn gele maskerbloem en Canadese kornoelje bekende woekeraars. De verspreiding van beide soorten is sinds 1990 toegenomen.

Voorkomen van twee soorten invasieve terrestrische planten
 Gele maskerbloemCanadese kornoelje
1990100100
199119749
1992623
19939019
199416418
199534882
199619285
199760490
1998505149
1999678140
20001057215
20011095293
20021627406
2003982567
20041111215
2005832225
2006996457
20071483431
20081602587
20091259434
20101136552
20111521503
20122117548
20131127675
20141052806
20151313716
201613861202