Geen rozengeur in de bloementeelt, meer tomaten uit de kas

De kasteelt van bloemen, planten en groenten is voor het vijfde jaar op rij gekrompen. Rozenkwekers hebben het ’t zwaarst: het areaal rozen is in 2014 met bijna 20 procent gedaald. Toenemende concurrentie uit Afrikaanse landen is de reden voor de achteruitgang van de bloementeelt in ons land. Er komen in 2014 wel meer tomaten uit de Nederlandse kassen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Rozen snelste daler bij snijbloemen

De teelt van bloemen, planten en groenten onder glas is voor het vijfde jaar op rij gekrompen, tot 9,5 duizend hectare (2014). Van 2000 tot 2014 is het areaal snijbloemen met 45 procent afgenomen, tot 2,0 duizend ha. De snijbloementeelt verliest veel terrein door de toenemende concurrentie uit Afrikaanse landen als Kenia en Ethiopië, waar ook Nederlandse snijbloemenkwekers actief zijn. Alleen al in 2014 teelden kwekers in Nederland 73 ha (19 procent) minder rozen dan in 2013. De oppervlakte rozen nam sinds 2000 zelfs met bijna 70 procent af. De meeste rozen die tegenwoordig op de Nederlandse markt komen zijn afkomstig uit Afrika. Goed ging het dit jaar alleen met de kweek van gerbera’s, waarvan de oppervlakte met 4 procent toenam.

Arealen snijbloemen

Arealen snijbloemen

Meer tomaten en aardbeien uit de kas

De oppervlakte glasgroenten is in 2014 met 1 procent gedaald. Slecht gaat het met de teelt van paprika’s (7 procent geringer teeltoppervlak) en komkommers (3 procent minder). Het teeltareaal tomaten steeg licht, met 1 procent, en de oppervlakte aardbeien nam met 8 procent toe.

Nederlandse kasgroenten gaan vooral de grens over. Van de tomaten wordt 90 procent uitgevoerd, van de komkommers 75 procent en van de paprika’s 85 procent. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste klanten.

Areaal glasgroenten

Areaal glasgroenten

Krimp in bijna alle provincies, maar vooral in het Westland

In Zuid-Holland ging het glastuinbouwareaal met 162 hectare (3 procent) het meest achteruit. De afname vond vooral in het Westland plaats, waar de glastuinbouw onder grote ruimtedruk staat. In Limburg was de krimp 58 hectare (6 procent), in Noord-Holland 34 hectare (4 procent). De glastuinbouw groeide licht in Groningen en Overijssel.

Mutaties areaal glastuinbouw

Mutaties areaal glastuinbouw

Bron: StatLine