Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2013

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2013

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken over 2013 van de meetprogramma’s die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit betreft zowel de rapportage over de Landelijke natuurmeetnetten als het Landelijk Verspreidingsonderzoek. In dit rapport worden de meetdoelen per meetprogramma gepresenteerd en wordt de haalbaarheid van de doelen beoordeeld. Zo ontstaat een beeld van de verscheidenheid aan meetdoelen waarvoor het NEM bruikbaar is of in de toekomst kan worden.

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2013 (PDF: 23 MB)