Verenigd Koninkrijk: olie-import meer dan verdubbeld

In 2012 is de invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk met 12 procent gestegen tot 27,4 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er twee keer zo veel ruwe olie is ingevoerd als in 2011. De uitvoer nam met 7 procent toe tot 34,6 miljard euro. Er werden met name meer minerale brandstoffen en chemische producten uitgevoerd. Het overschot op de handelsbalans daalde naar 7,3 miljard euro.

Handel met het Verenigd Koninkrijk

Handel met het Verenigd Koninkrijk

Top-3 aardolieleveranciers

Het verenigd Koninkrijk leverde in 2012 voor 12 miljard euro aan minerale brandstoffen. Hiervan is zowel het aandeel van ruwe olie als aardolieproducten 40 procent. Terwijl de invoerwaarde van aardolieproducten iets daalde, nam de import van ruwe olie fors toe. Met een hoeveelheid van 7,3 miljard kilogram levert het Verenigd Koninkrijk 13 procent van alle ingevoerde ruwe olie. Hiermee staat het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats van belangrijkste olieleveranciers.

Olie-import belangrijkste landen

Olie-import belangrijkste landen

Export: chemie stijgt met 12 procent

De export van chemische producten naar het Verenigd Koninkrijk had in 2012 een waarde van 6,4 miljard euro. Vooral organische chemische producten (+27 procent) en medicinale en farmaceutische producten (+93 procent) werden meer uitgevoerd.

Lichte toename export bloemen en planten

Aan bloemen en planten werd voor bijna 1,1 miljard euro verkocht (+1 procent). Behalve dat de export van gladiolenbollen bijna verdubbelde, bleven ook chrysanten erg geliefd. 

Wiel Packbier

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer