Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) 2018
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van overheden voor de afstemming van ecologische meetprogramma’s op de informatiebehoefte van de overheid. Het Kwaliteitsrapport NEM doet jaarlijks verslag van de huidige kwaliteit van de meetprogramma’s. Het CBS werkt in het NEM samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat, IPO/provincies en de diverse soortenorganisaties. Het CBS bewaakt in het NEM de afstemming van de gegevensinwinning op de informatiebehoefte en de betrouwbaarheid van de resultaten.