Bedekking

De bedekking is de maat voor de hoeveelheid grote brandnetels in een bepaald proefvlak. Dit wordt uitgedrukt in het percentage van het proefvlak dat wordt bedekt door deze soort. De bedekking wordt gemeten in het Landelijk Meetnet Flora. Dit is een meetnet met circa 10 duizend proefvlakken van 4 tot 250 m2 op vaste locaties, waarin alle plantensoorten worden geteld. Naast het CBS nemen provincies, Rijkswaterstaat en het PBL aan dit meetnet deel. Daarnaast financiert het Ministerie van Economische Zaken een deel van het meetnet Flora.