Nederland toonaangevend in bloemen en planten

Bloemen en planten zijn niet de grootste exportproducten, maar Nederland heeft zich er wel het meest in gespecialiseerd. Deze producten maken 2,1 procent van de Nederlandse export uit, bij de andere Europese landen is het maar 0,1 procent van de export. Ook de vier andere exportproducten waar Nederland zich het meest mee onderscheidt ten opzichte van de EU-15 zijn landbouwproducten.

Nederlandse export relatief sterk in landbouwproducten

Naast bloemen en planten heeft Nederland zich meer dan andere Europese landen toegelegd op de export van groenten, oliehoudende zaden, resten van de voedselindustrie en vlechtstoffen. Het aandeel van deze landbouwproducten in de Nederlandse export is drie tot vier keer zo groot als hun aandeel in de export van de EU-15 exclusief Nederland. Ons land is ook de grootste groente-exporteur ter wereld.

Aandeel relatief sterke producten in totale export, 2010

Aandeel relatief sterke producten in totale export, 2010

Exportwaarde bloemen en planten 8 miljard

Van de vijf producten waar Nederland het meest in gespecialiseerd is in vergelijking met de EU-15, hadden bloemen en planten in 2010 de hoogste exportwaarde met 8 miljard euro. Nederland richt zich ook meer dan andere Europese landen op de export van vlechtstoffen zoals bamboe en riet. Toch was de export hiervan slechts 21 miljoen euro, omdat de wereldmarkt deze producten vooral uit Azië haalt.

Waarde export relatief sterke producten, 2010

Waarde export relatief sterke producten, 2010

Niet alles is van Nederlandse makelij

Het grootste deel van de bloemen en planten in de Nederlandse export is hier gekweekt. Dat geldt echter niet voor alle landbouwproducten waar Nederland sterk in is. De helft van de uitgevoerde oliehoudende zaden is wel van eigen bodem. Maar de andere helft, waaronder sojabonen, is eerst ingevoerd om daarna direct doorverkocht te worden naar andere landen. Handelaren in deze goederen profiteren van de locatievoordelen die Nederland biedt. Want dankzij de haven van Rotterdam, de rivieren en de Betuwelijn vervult ons land een belangrijke distributiefunctie voor het Europese achterland.

Aandeel Nederlandse makelij in relatief sterke exportproducten, 2010

Aandeel Nederlandse makelij in relatief sterke exportproducten, 2010

Oscar Lemmers en Pascal Ramaekers

Bron: StatLine,