Meetprogramma's voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2014

2015-meetprogramma-natuur-2013

In dit jaarlijks verschijnende rapport wordt beschreven in hoeverre de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) de gestelde meetdoelen weten te behalen. In het NEM werken overheidsinstanties samen om de inwinning van flora- en faunagegevens af te stemmen op de informatiebehoefte. De gegevensinwinning is georganiseerd in zeventien meetprogramma’s (broedvogels, reptielen, paddenstoelen etc.). Voor ieder meetprogramma worden de meetdoelen opgesomd en wordt de veldwerkmethode beschreven. Zo nodig worden aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de metingen of de analyses te verbeteren.

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2014 (PDF: 18MB)