Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:bosbouw
65 resultaten voor keyword:bosbouw

Pagina 1 van 3

Cijfers

Omzetstijging voor B&U in de eerste vijf maanden van 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 7, september 2006

Artikelen
Publicaties

Vergrijzing en dynamiek van werknemers naar bedrijfstak

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

Handel met Estland fors gedaald

In 2007 is de Nederlandse goederenhandel met Estland fors gedaald. Dit geldt voor zowel de invoer als de uitvoer.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Nieuwbouwbuurten; minder jongvolwassenen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Op 1 januari 2009 was een op de tien Nederlandse woningen gebouwd na 2000. Op gemeenteniveau waren er echter grote verschillen in het aandeel van de woningvoorraad...

Artikelen
Artikelen

Letland: meer gasolie ingevoerd

Nederland heeft in 2011 voor 572 miljoen euro aan goederen uit Letland ingevoerd. Dit is ruim drie maal zo veel als in 2010. Dit komt vooral omdat de invoerwaarde van aardolieproducten uit Letland...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Helft economische groei in 1995-2007 door toename productiviteit

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen
Artikelen

Houtverbruik bij huishoudens

Zowel voor het duurzame energiebeleid als het beleid op het gebied van de luchtverontreiniging is het daarom van belang om kwantitatief inzicht te hebben in het stoken van hout door huishoudens.

Artikelen

Industrie herstelt verder

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het vierde kwartaal van 2013 met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal was er sprake van een groei van...

Artikelen
Artikelen

Werkzame hoogopgeleiden

Werkzame hoogopgeleiden naar bedrijfstak

Cijfers

Maatwerktabel auto's van de zaak

In dit document zijn tabellen opgenomen over banen van werknemers met een auto van de zaak over verslagjaar 2014. Deze tabellen zijn een aanvulling op de al bestaande StatLinetabellen Werkgelegenheid...

Cijfers

Import en export door het MKB uitgesplitst naar sector

Import en export van goederen per bedrijfstak en bedrijfsgrootte in 2012.

Cijfers