Hout

De meest recente meting van duurzaam geproduceerd hout heeft betrekking op 2011. Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt was in dat jaar 66 procent. In 2008 ging het nog om 34 procent. Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton bedroeg in 2011 33 procent.

Ontwikkeling afzet duurzaam geproduceerd primair hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt, 2005, 2008 en 2011 

2014-da-gr4

Duurzaam geproduceerd hout maakt onderdeel uit van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011). Het kabinet heeft daarin als doel gesteld dat in 2011 van al het hout dat op de Nederlandse markt komt, minstens 50 procent duurzaam geproduceerd moet zijn. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft Stichting Probos marktmetingen uitgevoerd om het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier op de Nederlandse markt voor de jaren 2005, 2008 en 2011 te bepalen.  In 2014 zal Probos een marktmeting over 2013 uitvoeren. De resultaten worden in november verwacht en kunnen na validatie in januari 2015 in de monitor opgenomen worden.

Achtergrondinformatie en handelsstromen

Convenant en certificering

Monitoring van de doelstelling

Terug naar homepage Monitor duurzame agro-grondstoffen