Bosbouwrekeningen voor Nederland, 2020

Fietser rijdt in bos tussen gestapelde boomstammen door.
© Hollandse Hoogte / Nico Garstman
Het CBS heeft dit jaar bosbouwrekeningen ontwikkeld voor Nederland. Deze rekeningen omvatten informatie over de omvang van bosgebieden, de houtproductie en de economische waarde hiervan.

De aandacht voor omvang, beheer en behoud van onze bossen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Bossen leveren hout en biomassa. De productie van en handel in deze goederen genereren economische activiteit en werkgelegenheid. Bovendien spelen bossen en bosbescherming een belangrijke rol bij klimaatmitigatie en het tegengaan van verlies aan biodiversiteit. Het CBS is bezig om de rol van bossen voor de samenleving zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het CBS heeft dit jaar bosbouwrekeningen (de European Forest Accounts (EFA)) ontwikkeld voor Nederland. Deze rekeningen omvatten informatie over de omvang van bosgebieden, de houtproductie en de economische waarde hiervan. Door dit op een consistente wijze in beeld te brengen, bieden de bosbouwrekeningen inzicht in de (economische) omvang van bos en houtbronnen in Nederland.

Daarnaast bieden bossen verschillende ecosysteemdiensten aan de samenleving, zoals luchtfiltratie, klimaatregulering en de mogelijkheid tot natuurrecreatie. Deze ecosysteemdiensten worden door het CBS volgens internationale standaarden in kaart gebracht in de Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR). Een andere ecosysteemdienst die bossen leveren, is de levering van biomassa voor energieproductie. Informatie over de productie en het gebruik van (hout)biomassa voor energiedoeleinden was tot dusver nog niet opgenomen in de NKR. Met dit rapport zijn de productie en het gebruik van (hout)biomassa voor energiedoeleinden beter inzichtelijk gemaakt, en is een stap gezet met het integreren hiervan in de bestaande ecosysteemrekeningen.

Hieronder staan de Engelstalige rapporten die gemaakt zijn in het kader van de EU-Grant SMP-ESS-2021-EGD-IBA. Deze grant is bedoeld als stimulans voor het opzetten van bosbouwrekeningen die Europees voorgeschreven gaan worden (Regulation (EU) No 691/2011). Het eerste rapport beschrijft de bosbouwrekeningen. Het tweede rapport beschrijft het onderzoek naar de productie en het gebruik van (hout)biomassa voor energiedoeleinden.