Productiviteit in Nederland 2002-2014 - Economische groei, productiviteit en de crisis

In dit artikel is geanalyseerd hoe de productiviteit in Nederland zich voor, tijdens en na de crisis van 2009 heeft ontwikkeld.