Statistisch Bulletin nr. 2

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.