Statistisch Bulletin nr. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen