Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:boeren
61 resultaten voor keyword:boeren

Pagina 1 van 3

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Drainage van landbouwgrond per gemeente, 2012

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.

Cijfers
Artikelen

Percentage vrijgezelle boeren per gemeente, 2013

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Cijfers

Boeren zonder partner, 2013

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een...

Artikelen

Opleiding agrarische bedrijfshoofden

Uitkomsten Landbouwtelling 2005 en 2010 over het opleidingsniveau van de agrarische bedrijfshoofden. Boeren en boerinnen zijn steeds hoger opgeleid.

Cijfers

Gouden eieren

Al in 1907 was ons land netto-exporteur van eieren. Inmiddels is ons land de grootste eierexporteur van de wereld.

Artikelen
Artikelen

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Cijfers

Boeren steeds hoger opgeleid

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Van de agrarische bedrijfshoofden had 10 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie afgerond. In 2005...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Ruim helft boerenbedrijven heeft neveninkomsten

Ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft in 2010 inkomsten uit verbreding of een baan buiten het bedrijf. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Artikelen
Artikelen

Brijpatronen

In 1936 verbruikten boeren en landarbeiders de meeste calorieën, schrijvers en klerken hadden het minste aantal calorierën nodig. De samenstelling van de dagelijkse maaltijd verschilde dan ook...

Artikelen

Boeren doen meer aan verbreding, boerinnen hebben vaker een bijbaan

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Een kwart van deze bedrijven deed aan verbreding en bij 38 procent waren er inkomsten door een baan buiten het bedrijf. De...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen