Ruim 13 duizend boeren 65 jaar of ouder

Er gaan de laatste jaren stemmen op om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Voor veel boeren geldt dat zij niet op 65-jarige leeftijd stoppen. In 2007 waren er nog ruim 13 duizend 65-plussers in meer of mindere mate actief op hun boerderij. Hiermee zijn 18 van de 100 oudste bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven 65 jaar of ouder. Twintig jaar terug waren dit er nog 13 van de 100. In 2007 waren er nog ruim 1.200 actieve boeren boven de tachtig jaar, waaronder 350 ouder dan 85 jaar. Daarmee verdubbelde het aandeel actieve boeren in de leeftijdsklasse boven de 75 jaar. Wellicht blijven boeren steeds langer financieel betrokken bij de boerderij als gevolg van de sterk gestegen waarde van boerderijen (grond, melkquota)  waardoor de bedrijfsoverdracht steeds lastiger wordt.  Oudere boeren blijven dan langer op het bedrijf om de bedrijfsopvolger meer tijd te geven het bedrijf te kunnen overnemen. In deze periode kan de opvolger zich 'in het bedrijf werken'. Daarnaast moeten boeren zelf zorgen voor hun pensioenopbouw.

Bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven per leeftijdsklasse