Boeren steeds zuiniger met meststoffen

De afgelopen twintig jaar zijn boeren erin geslaagd met steeds minder fosfaatbemesting minstens dezelfde, maar vaak ook hogere gewasopbrengsten te behalen. De benutting van fosfaatmeststoffen is daardoor met 60 procent verbeterd. In 2009 bleef een kwart van het fosfaat uit meststoffen in de grond achter; in 1990 was dit nog 55 procent.

Benutting van fosfaat op landbouwgrond

Benutting van fosfaat op landbouwgrond

Opbrengst van gewassen niet gedaald

De mestwetgeving dwingt boeren steeds zuiniger om te gaan met meststoffen. Het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest daalde in de afgelopen twintig jaar met ongeveer 45 procent. De lagere bemesting had vrijwel geen gevolgen voor de oogst van de gewassen. De opbrengst van veel akkerbouwgewassen nam zelfs toe. Vooral snijmaïs, suikerbieten en tarwe nemen veel fosfaat op uit de bodem.

Verlies naar het milieu wordt kleiner

Door de betere benutting komt er steeds minder fosfaat in de grond terecht. Dit is niet alleen belangrijk voor het behoud van het milieu, maar ook omdat op termijn een gebrek aan grondstoffen voor de productie van fosfaatkunstmest is te verwachten.

Kees Olsthoorn en Norma Fong

Bron: StatLine, Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen)