Boeren steeds hoger opgeleid

Bedrijfsopvolgers in de landbouw zijn steeds beter opgeleid. Tussen 1996 en 2008 steeg vooral het aandeel boeren met hoger onderwijs. Het aandeel bedrijfsopvolgers met maximaal een lagere beroepsopleiding bleef de laatste vier jaar steken rond 15 procent.

Opleiding van bedrijfsopvolgers in de landbouw

2647g1

Minder boeren met maximaal lager beroepsonderwijs

In 1996 had nog een kwart van de bedrijfsopvolgers alleen lager onderwijs of een lagere beroepsopleiding. In 2004 en 2008 lag dit nog rond de 15 procent. In 1996 had ongeveer een op de acht bedrijfsopvolgers een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie achter de rug. Acht jaar later was dit al toegenomen tot een op de vier.

Opvallend is dat door de jaren heen de bedrijfsopvolgers op akkerbouwbedrijven een iets hoger opleidingsniveau hebben dan het landelijk gemiddelde: maar liefst een op de drie opvolgers heeft in 2008 een hogere beroepsopleiding of universiteit gevolgd.

Boer zonder landbouwopleiding: één op de vijf

De meeste bedrijfsopvolgers in de landbouw, ruim 80 procent, hebben een landbouwopleiding gevolgd. Van de bedrijfsopvolgers met een middelbare beroepsopleiding heeft 86 procent een agrarische opleiding. Van degenen met een hbo-opleiding of een lagere beroepsopleiding is 77 procent agrarisch geschoold. Van de universitair geschoolden is dat ongeveer helft. Dat is ook het geval voor opvolgers met een niet voltooide lagere beroepsopleiding.

Bron:
Opleiding bedrijfsopvolgers in de landbouw