Voedselprijzen weer hoger

Na een jaar van soms forse dalingen, stijgen de voedselprijzen sinds enige maanden weer. In augustus 2010 waren de producentenprijzen van voedingsmiddelen 7,5 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de consumentenprijzen bedroeg de stijging 1,4 procent.

Consumentenprijzen en producentenprijzen van voedingsmiddelen

Consumentenprijzen en producentenprijzen van voedingsmiddelen

Producentenprijzen hangen sterk samen met de prijzen van voedsel op de wereldmarkt. Wereldmarktprijzen fluctueerden de afgelopen jaren sterk. In 2007 en 2008 stegen de wereldmarktprijzen van veel elementaire voedselproducten, zoals graan, maïs en rijst, tot ongekende hoogten. In 2009 volgden scherpe dalingen, waarna de prijzen in 2010 weer begonnen te stijgen. De branden in Rusland in de zomer van 2010 zorgen voor sterk stijgende graanprijzen. Daarnaast stuwen tegenvallende oogsten van bijvoorbeeld fruit en aardappelen de voedselprijzen verder omhoog.

De ontwikkelingen van de producentenprijzen werken uiteindelijk weer door in de prijzen die de consument betaalt. De lange productie- en distributieketen van boer naar bord heeft echter een sterk vertragend effect op deze doorwerking. Handels- en vervoersmarges zorgen er bovendien voor dat consumentenprijzen een veel minder extreem verloop hebben.

Peter Hein van Mulligen

Bron: StatLine,