Boeren steeds hoger opgeleid

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Van de agrarische bedrijfshoofden had 10 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie afgerond. In 2005 was dit bijna 8 procent.

Opleiding bedrijfshoofden agrarische bedrijven, 2010

2011-opleiding-boeren-gr1-2010

Vooral vrouwen steeds hoger opgeleid

In de periode 2005-2010 is het opleidingsniveau van zowel de mannelijke als de vrouwelijke hoofden van land- en tuinbouwbedrijven gestegen. De stijging was het grootst bij de vrouwen. Van de vrouwen had in 2005 bijna 12 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie achter de rug. In 2010 was dit gestegen tot 19 procent. Van de mannen had bijna 8 procent in 2005 een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. In 2010 was dit gestegen tot bijna 10 procent.

Mannen meestal agrarisch opgeleid

In 2010 hadden de mannen die aan het hoofd van een agrarisch bedrijf staan beduidend vaker een agrarische opleiding gevolgd dan de vrouwen. Bij 77 procent van de mannen en bij 24 procent van de vrouwen was de hoogst genoten opleiding agrarisch gericht. In 2005 lagen de percentages hoger, namelijk op 83 procent bij de mannen en op bijna 41 procent bij de vrouwen.

Wim de Rooij

Bron: Maatwerktabel: Opleiding bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw