Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een werkweek van 30 uur of meer en bijna 60 procent had een klein land- en tuinbouwbedrijf. Van de ‘gepensioneerde’ boeren zijn er 3,4 duizend 75-plusser.

Gepensioneerde boeren naar bedrijfsgrootte
 2010-boeren-65-jaar-of-ouder-gr1

Oudere boeren op bijna de helft van de boerderijen

Naast de 13,3 duizend 65-plussers op boerderijen zijn er ook nog 19,2 duizend boeren in de leeftijdsklasse van 55 tot 65 jaar aan de slag op het boerenbedrijf. Dit betekent dat op 45 procent van alle boerderijen een boer werkt die 55 jaar of ouder is. Ook voor de boeren in leeftijdsklasse van 55 tot 65 jaar ligt het aandeel kleine boerenbedrijven boven het gemiddelde.   

65-plussers op kleine bedrijven gaan langer door

In de periode 2000-2009 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 25 procent verminderd tot 73 duizend. In diezelfde periode verminderde het aantal ‘gepensioneerde’ boeren op de kleine boerderijen met 18 procent. Dit betekent dat 65-plussers op kleine boerderij steeds langer doorgaan. De oudere boer, hij ploegde voort.

Cor Pierik en Wim de Rooij

Bron: Maatwerktabel Aantal bedrijfshoofden naar grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000