Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:bewoners
36 resultaten voor keyword:bewoners

Pagina 1 van 2

Vooral nieuwkomers in door vuurwerkramp getroffen buurt

15 jaar na de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek-Roomveldje op 13 mei 2000 wordt deze buurt vooral bewoond door mensen die er voor de ramp nog niet woonden. Vier op de vijf bewoners zijn er...

Artikelen

Dynamiek in stadswijken: sociale stijging en verhuizingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. De 40 aandachtswijken die in 2007 door minister Vogelaar zijn aangewezen, zijn in de periode 1999–2008 in vergelijking met de sociaaleconomische positie van de...

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Bijna helft Nederlanders actief als vrijwilliger

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.

Artikelen

Nieuwbouwbuurten; minder jongvolwassenen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Op 1 januari 2009 was een op de tien Nederlandse woningen gebouwd na 2000. Op gemeenteniveau waren er echter grote verschillen in het aandeel van de woningvoorraad...

Artikelen
Artikelen

Nieuwbouwmonitor (2015-2020)

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2015-2020*) en huishoudkenmerken (2018-2019), regio

Cijfers

Rapportage Nieuwbouwmonitor

De nieuwbouwmonitor brengt woningkenmerken (2015-2020*) en bewonerskenmerken (2018-2019) van nieuwbouwwoningen en woningkenmerken (2015-2019) van woningtransformaties in beeld. Deze rapportage geeft...

Publicaties

Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020

TNO heeft CBS gevraagd voor de Klimaat en Energie Verkenning (samenwerking PBL, CBS, TNO) de aardgasleveringen aan woningen uitgesplitst naar eigendomstype en bewoning in kaart te brengen.

Cijfers
Artikelen

Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008

Deze tabel laat zien hoeveel huishoudens met een inkomen boven de Europese Commissie-grens in corporatiewoningen wonen. Cijfers per gemeente.

Cijfers
Cijfers

Te veel of te weinig inkomen voor de buurt? Dan een grotere kans om te verhuizen

Buurten verschillen van elkaar, onder andere in inkomensniveau. Maar ook binnen een buurt zijn niet alle inkomens gelijk. Bewoners met een inkomen dat sterk afwijkt van het mediane buurtinkomen...

Artikelen

Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten

De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Half Nederland vindt dat zijn woonbuurt verloedert

Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen: in 2007 gaf de helft van de bevolking aan dat ze het afgelopen jaar van ten minste één van deze...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Onveiligheidsgevoel daalt, ook in eigen buurt

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt.

Artikelen

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen
Artikelen