Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:bewoners
31 resultaten voor keyword:bewoners

Pagina 1 van 2

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

Het rapport en de tabellenset geven informatie over Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022. Bekostigd door: Ministerie...

Publicaties

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

De tabellenset geeft inzicht in aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Rapportage Nieuwbouwmonitor

De nieuwbouwmonitor brengt woningkenmerken (2015-2020*) en bewonerskenmerken (2018-2019) van nieuwbouwwoningen en woningkenmerken (2015-2019) van woningtransformaties in beeld. Deze rapportage geeft...

Publicaties

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen

Vooral nieuwkomers in door vuurwerkramp getroffen buurt

15 jaar na de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek-Roomveldje op 13 mei 2000 wordt deze buurt vooral bewoond door mensen die er voor de ramp nog niet woonden. Vier op de vijf bewoners zijn er...

Artikelen

Te veel of te weinig inkomen voor de buurt? Dan een grotere kans om te verhuizen

Buurten verschillen van elkaar, onder andere in inkomensniveau. Maar ook binnen een buurt zijn niet alle inkomens gelijk. Bewoners met een inkomen dat sterk afwijkt van het mediane buurtinkomen...

Artikelen

Leefbaarheid in de buurt: een gedeelde verantwoordelijkheid

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak...

Artikelen
Artikelen

Dynamiek in stadswijken: sociale stijging en verhuizingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. De 40 aandachtswijken die in 2007 door minister Vogelaar zijn aangewezen, zijn in de periode 1999–2008 in vergelijking met de sociaaleconomische positie van de...

Artikelen
Artikelen

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het...

Artikelen

Nieuwbouwbuurten; minder jongvolwassenen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Op 1 januari 2009 was een op de tien Nederlandse woningen gebouwd na 2000. Op gemeenteniveau waren er echter grote verschillen in het aandeel van de woningvoorraad...

Artikelen
Artikelen

Multiculturele buurt meest positief over politie

Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie.

Artikelen

Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten

De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met...

Artikelen

Bijna helft Nederlanders actief als vrijwilliger

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.

Artikelen

Onveiligheidsgevoel daalt, ook in eigen buurt

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt.

Artikelen

Nationale problemen nauwelijks regionaal gebonden

Welke nationale problemen de bevolking naar eigen zeggen urgent vindt, varieert nauwelijks tussen stedelijke gebieden en het platteland.

Artikelen

Half Nederland vindt dat zijn woonbuurt verloedert

Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen: in 2007 gaf de helft van de bevolking aan dat ze het afgelopen jaar van ten minste één van deze...

Artikelen

Nationale problemen in kaart gebracht

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2008. Welke nationale problemen de bevolking naar eigen zeggen als urgent ervaart, varieert nauwelijks tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Ook de diversiteit...

Artikelen

Vier op tien Nederlanders heeft last van verkeer

In 2007 ondervond 37 procent van de Nederlanders verkeersoverlast in de eigen woonbuurt. Meestal gaat het om te hard rijden, maar ook geluidsoverlast en agressief rijgedrag worden vaak genoemd.

Artikelen

Oudere krijgt steeds meer zorg

De hoeveelheid geleverde zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. Per oudere neemt dus de zorg toe.

Artikelen