Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het aandeel rokers nam af.

Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken ongunstiger

In de aandachtswijken ervaren mensen hun gezondheid vaker als minder dan goed dan in andere wijken van grote steden en de rest van Nederland. Ook hebben bewoners van aandachtswijken meer lichamelijke beperkingen en kampen meer mensen met geestelijke ongezondheid. De leefstijl is ook minder goed: in de aandachtswijken wordt meer gerookt en minder aan lichaamsbeweging gedaan dan in de rest van het land. Ook zijn er meer mensen met ernstig overgewicht. Zwaar alcoholgebruik vindt er niet vaker plaats. 

Ongeveer de helft van de verschillen in gezondheid en leefstijl tussen aandachtswijken en de overige grootstedelijke wijken kan worden verklaard door verschillen in leeftijdsopbouw, geslacht, opleidingsniveau en herkomstgroepering. In de aandachtswijken wonen bijvoorbeeld relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau.

Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken en daar buiten, 2005/2009

Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken ongunstiger

Ervaren gezondheid en psychische gezondheid in de lift

Sinds de instelling van aandachtswijken in 2007 lijkt het met de gezondheidstoestand in deze wijken wel wat beter te gaan. Zo nam het aandeel mensen dat de eigen gezondheid als minder dan goed ervaart af van 30 procent in 2005/2007 tot 25 procent in 2007/2009. Ook het aandeel psychisch ongezonde mensen nam af, van 21 naar 17 procent. In de overige stedelijke wijken en de rest van Nederland bleven deze aandelen stabiel. Er wordt bovendien minder gerookt in de aandachtswijken. Dat geldt ook voor de rest van het land, maar daar is de daling minder sterk.

Ontwikkeling ervaren gezondheid, geestelijke gezondheid en roken

Ontwikkeling ervaren gezondheid, geestelijke gezondheid en roken

Jan-Willem Bruggink

Bron: Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken, overige stadswijken en overig Nederland