Auteur: Team Vastgoed en Woningmarkt, Team Demografie

Rapportage Nieuwbouwmonitor

Over deze publicatie

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2015-2020*) en huishoudkenmerken (2018-2019), regio.