Oudere krijgt steeds meer zorg

De hoeveelheid geleverde zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. Per oudere neemt dus de zorg toe. Deze toename is voor ouderen met thuiszorg sterker dan voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. In de periode 2002-2006 is de hoeveelheid zorg in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen met gemiddeld 3,6 procent per jaar gegroeid.

Vooral snelle groei thuiszorg

Het aantal patiënten met thuiszorg is in de periode 2002-2006 met gemiddeld 2,8 procent per jaar toegenomen. Het aantal uren zorg per patiënt is sterker gestegen, gemiddeld met 3,4 procent per jaar. Vooral in 2005 en 2006 nam het aantal uren per patiënt snel toe.

Thuiszorgpatiënten krijgen niet alleen meer uren zorg, maar ook steeds zwaardere vormen van zorg, zoals verpleging in plaats van verzorging. Hierdoor is in de thuiszorg het totale zorgvolume, met bijna 7 procent per jaar, sterker gestegen dan het totale aantal uren zorg.

Hoeveelheid thuiszorg

Hoeveelheid thuiszorg

Minder bewoners verpleeg- en verzorgingshuizen

Het aantal bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is in de periode 2002-2006 met gemiddeld 0,9 procent per jaar gedaald. Ook het aantal verpleeg- en verzorgingsdagen  is licht gedaald. Toch is de hoeveelheid geleverde zorg met gemiddeld 2,2 procent per jaar gestegen. Dat komt vooral doordat verschillende groepen bewoners steeds meer aanvullende zorg bovenop de basiszorg hebben gekregen. Het gaat bijvoorbeeld om extra verzorging en verpleging voor dementerende ouderen en extra zorg voor patiënten met reuma, Korsakov en niet aangeboren hersenletsel.

Hoeveelheid zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

Hoeveelheid zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

Antonio Chessa

Bron: Gezondheid en zorg in cijfers 2007