Multiculturele buurt meest positief over politie

Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie. Zij vinden vaker dan bewoners van  autochtone buurten dat de politie hen bescherming biedt, contact heeft met de bewoners en efficiënt reageert op problemen.

Nederlanders niet positief over functioneren politie

Een meerderheid van de Nederlanders is niet enthousiast over het functioneren van de politie in de buurt. Slechts een op de drie vindt dat de politie bescherming biedt in de eigen buurt. Een even groot deel vindt dat de politie haar best doet en reageert op problemen in de buurt. Minder dan 20 procent van de bewoners zegt dat de politie contact heeft met de bewoners uit de buurt of efficiënt werkt. Nog niet de helft van de Nederlanders voelt zich serieus genomen.

Mening over het functioneren van de politie in de eigen buurt, 2009

Mening over het functioneren van de politie in de eigen buurt, 2009

Grootstedelingen meest tevreden over functioneren politie

In de zeer stedelijke buurten zijn de inwoners over het algemeen het meest tevreden over het functioneren van de politie. Zo vinden bewoners er vaker dat de politie haar best doet en bescherming biedt dan de bewoners van de overige buurten. Deze laatsten voelen zich overigens wel even serieus genomen als bewoners van de zeer stedelijke buurten.

Buurten met veel allochtonen relatief tevreden

Buurten met veel niet-westerse bewoners oordelen positiever over het functioneren van de politie dan autochtone buurten. Zo vindt in zeer stedelijke zeer allochtone buurten 44 procent van de bewoners dat de politie hen bescherming biedt. In zeer stedelijke autochtone buurten is dit 36 procent.

Ook vinden de bewoners van allochtone buurten vaker dat de politie haar best doet, de zaken efficiënt aanpakt en op problemen reageert. Op al deze aspecten scoort de politie in zeer allochtone buurten 10 procentpunt hoger dan in autochtone. Zowel allochtone als autochtone bewoners zijn positiever naarmate ze in een multicultureler gebied wonen. Bewoners van autochtone buurten voelen zich even serieus genomen als die van allochtone buurten.

Mening over het fuctioneren van de politie in de eigen buurt in zeer stedelijke gebieden, naar aandeel niet-westerse allochtone buurtbewoners, 2009

Mening over het fuctioneren van de politie in de eigen buurt in zeer stedelijke gebieden, naar aandeel niet-westerse allochtone buurtbewoners, 2009

Carin Reep

Bron: Oordeel over het functioneren van de politie in de eigen buurt, 2009

Downloads