Vier op tien Nederlanders heeft last van verkeer

In 2007 ondervond 37 procent van de Nederlanders verkeersoverlast in de eigen woonbuurt. Meestal gaat het om te hard rijden, maar ook geluidsoverlast en agressief rijgedrag worden vaak genoemd. In steden, vooral in de veertig aandachtswijken, ondervinden bewoners de meeste overlast.

In steden meeste verkeersoverlast

In stedelijke gebieden is de verkeersoverlast het grootst. Daar is ook de verkeersintensiteit groter dan in andere gebieden. In zeer sterk stedelijke gebieden ondervindt 43 procent van de inwoners last van het verkeer. Bewoners van de aandachtswijken ervaren het vaakst verkeersoverlast, bijna de helft van hen ondervindt verkeershinder. Deze wijken liggen allemaal in sterk of zeer sterk stedelijke gebieden.

Verkeersoverlast naar stedelijkheid, 2007

Verkeersoverlast naar stedelijkheid, 2007

Te hard rijden is grootste ergenis

Snelheidsduivels veroorzaken de meeste overlast. Bijna drie van de tien Nederlanders vinden dat in hun woonbuurt vaak te hard wordt gereden. Voor ruim 10 procent van de Nederlanders zijn geluidshinder en agressief verkeersgedrag een bron van ergernis. Aanrijdingen wordt door 4 procent genoemd.

Stedelingen hebben vaker hinder van verkeerslawaai en agressief rijgedrag dan dorpelingen. Van aanrijdingen ondervinden ze zelfs twee keer zo vaak last als inwoners van het platteland. Te hard rijden komt volgens de inwoners zelf in steden en op het platteland even vaak voor.

Diverse vormen van verkeersoverlast, 2007

Diverse vormen van verkeersoverlast, 2007

Bewoners aandachtswijken ervaren vaker verkeersoverlast

Alle vormen van verkeersoverlast komen in de aandachtswijken van Minister Vogelaar naar verhouding vaker voor dan in andere stadswijken. De bewoners van deze wijken ondervinden vooral meer last van agressief rijgedrag dan in andere wijken. Een kwart ergert zich hier aan. Dat is twee keer zoveel als elders in de stad.

Verkeersoverlast in aandachtswijken, 2007

Verkeersoverlast in aandachtswijken, 2007

In kinderrijke buurten minste verkeersoverlast

In buurten met veel gezinnen is er minder verkeersoverlast dan in buurten met weinig kinderen. Vooral de geluidsoverlast is er wat minder, maar ook agressief rijgedrag en aanrijdingen komen minder vaak voor. Dit komt deels ook doordat gezinnen met kinderen vaker de niet-stedelijke buurten opzoeken waar sowieso al minder verkeersoverlast is. Toch ondervinden zowel in stedelijke als in niet-stedelijke gebieden de kinderrijke buurten de minste verkeershinder.

Carin Reep

Bron: Verkeersoverlast in de eigen woonbuurt, 2007