Geboren Amsterdammers wonen aan de randen van de hoofdstad

Van de bewoners van Amsterdam is 44 procent daar ook geboren. In het stadsdeel Binnenstad is een derde van de bewoners Amsterdammer van geboorte. De geboren Amsterdammers zijn vooral te vinden aan de randen van de stad, in de stadsdelen Slotervaart en Overtoomseveld, Osdorp en Amsterdam-Noord.

In Amsterdam geboren personen in Amsterdam naar buurt, 2004

In Amsterdam geboren personen in Amsterdam naar buurt, 2004

Van de binnenstad naar de tuindorpen

In de binnenstadsbuurten Burgwallen-Oude Zijde, Grachtengordel-West en Grachtengordel-Zuid is slechts een kwart van de bewoners in Amsterdam geboren, in Burgwallen-Nieuwe Zijde zelfs maar een vijfde. Deze buurten worden vooral bevolkt door mensen die uit overig Nederland afkomstig zijn.
De grootste aandelen geboren Amsterdammers zijn te vinden in de tuindorpen Oostzaan, Nieuwendam en Buiksloot. In de laatstgenoemde buurt is 80 procent van de bewoners in Amsterdam geboren.

In overig Nederland geboren personen in Amsterdam naar buurt, 2004

In overig Nederland geboren personen in Amsterdam naar buurt, 2004

Een op de drie bewoners Amsterdam uit buitenland

Van de inwoners van Amsterdam is 29 procent buiten Nederland geboren. Aandelen buitenlanders van meer dan 40 procent komen voor in de stadsdelen Amsterdam-Zuidoost, Bos en Lommer, de Indische buurt en de Kolenkit. In Amsterdam-Zuidoost wonen veel mensen uit Suriname, in Bos en Lommer veel Marokkanen en, in mindere mate, Turken.

Meeste Amsterdammers wonen buiten Amsterdam

Ruim zes van de tien personen die ooit in Amsterdam geboren zijn, wonen inmiddels buiten de stad, vaak in de nabijgelegen gemeenten. In Diemen en Landsmeer is het percentage geboren Amsterdammers hoger dan in Amsterdam: meer dan de helft is er in Amsterdam geboren. Ook in Purmerend, Almere en Lelystad bevinden zich relatief veel Amsterdammers. In deze gemeenten zijn in het recente verleden veel nieuwe woningen beschikbaar gekomen. Opvallend is het lage aandeel geboren Amsterdammers in Zaanstad (14 procent).

Buiten de directe omgeving van Amsterdam valt het in vergelijking met omliggende gemeenten hogere aandeel Amsterdammers op in de regio’s Breda, Eindhoven en Maastricht. Verder zijn Veluwse gemeenten, een groot deel van Friesland en heel Drenthe in trek bij Amsterdammers.

In Amsterdam geboren personen naar gemeente, 2004

In Amsterdam geboren personen naar gemeente, 2004

Carel Harmsen en Elma van Agtmaal-Wobma

Bron:  'Wijken en buurten' en 'Bevolking in kaart' in: Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007