Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:bedrijventerrein
22 resultaten voor keyword:bedrijventerrein

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022

De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Cijfers

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2020

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Omzet en toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Cijfers

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Pilotonderzoek over de informatievoorziening op gebied van de energietransitie op bedrijventerreinniveau.

Cijfers

Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019

Levering aardgas en elektriciteit via openbaar net aan bedrijventerreinen, 2019

Cijfers

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020

De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Cijfers

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Cijfers

Verkleuring op bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Ontwikkeling type bedrijvigheid bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Cijfers

Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Cijfers

Meer grond voor woningen en bedrijven

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de...

Artikelen

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Cijfers

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

In 2012-2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen, vooral open nat natuurlijk terrein. Ook de bebouwde oppervlakte groeide, met 4,7 duizend hectare....

Artikelen

Leegstand bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Cijfers

Groei omvang bedrijventerreinen 30 procent in 16 jaar

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

Artikelen

Bedrijven verhuizen vooral binnen eigen gemeente

In 2011 verhuisde 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen. Dit waren er 65 duizend. Het merendeel verhuist binnen de eigen gemeente en de gemiddelde verhuisafstand is 7,5 kilometer. Ongeveer...

Artikelen

Veranderend landschap langs de A2

In 2010 was over twee derde van de lengte van de A2 landelijk uitzicht. In 1996 was de directe omgeving van de A2 nog voor bijna driekwart landelijk. Sinds dat jaar ging ruim vijf duizend hectare op...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen