Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020

foto Bedrijventerrein met op de voorgrond nijlganzen
© CBS
De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.
Voor objecten op bedrijventerreinen in Zuid-Holland is de leegstand weergegeven voor 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2020. Hierbij is rekening gehouden met de beschreven methodebreuk door overgang van IIS WOZ en LV WOZ en worden de cijfers voor 2020 volgens zowel de oude als de nieuwe methode toegevoegd. Tevens is voor dezelfde objecten met peildatum 1 januari 2020 de totale WOZ-waarde en de gemiddelde WOZ-waarde van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2020 bepaald. Bekostigd door: Provincie Zuid-Holland.