Bedrijven verhuizen vooral binnen eigen gemeente

In 2011 verhuisde 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen. Dit waren er 65 duizend. Het merendeel verhuist binnen de eigen gemeente en de gemiddelde verhuisafstand is 7,5 kilometer. Ongeveer de helft van de bedrijven verhuist vanwege privé motieven.

Verhuizingen tussen gemeenten gemiddeld 19 kilometer

De meerderheid van de verhuizingen vindt plaats binnen de eigen gemeente; slechts een derde van de verhuizende bedrijven verhuist over de gemeentegrenzen heen. Intergemeentelijke verhuizingen vinden plaats over een afstand van gemiddeld 19 kilometer. Ongeveer één op de twee intergemeentelijke verhuizingen vindt plaats over een afstand tot 10 kilometer. Verhuizingen over meer dan 100 kilometer, wat in Nederland toch al gauw neerkomt op een verhuizing naar een ander landsdeel, komen weinig voor (2,5 procent van de intergemeentelijke verhuizingen).

Intergemeentelijke verhuizingen naar verhuisafstand, 2011

2013-verhuizingen-bedrijven-g1

Langste verhuisafstand in noorden

In Randstedelijke provincies is de gemiddelde verhuisafstand korter dan in de overige provincies. Oost-Groningen heeft de langste gemiddelde verhuisafstand van bijna 13 kilometer. De meest dichtbevolkte gebieden van Nederland daarentegen kennen de kortste verhuisafstanden. Deze afstanden zijn met 6 km het kleinst in Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland en Delft en Westland.

Verhuizingen naar COROP-gebied van vertrek, gemiddelde verhuisafstand 2011

verhuizingen-bedrijven

Bedrijven verhuizen veelal vanwege privé motieven

Ongeveer 30 duizend bedrijven verhuizen van woongebied naar woongebied. Dit zijn meestal de kleine zelfstandigen waarbij de verhuizingen voor een groot deel privé motieven hebben. Daarnaast verhuizen nog ongeveer 15 duizend bedrijven van een woongebied naar een ander terrein, zoals een bedrijventerrein. Deze ondernemers zijn bijvoorbeeld op zoek naar een groter bedrijfspand of betere bereikbaarheid. Het omgekeerde komt ook voor. Er zijn 10 duizend bedrijven die vertrekken naar een woongebied.

Verhuizingen naar terrein van vertrek en terrein van aankomst, 2011
 

2013-verhuizingen-bedrijven-g3

Noortje Pouwels-Urlings en Ralph Wijnen